Foredag om Jøder/Israel

 

           

 

 

   Tove Udsholt – jødepigen, der blev efterladt på et høloft

    Onsdag 4. marts kl. 19.30 i Kulturhus Løkken, indgang Studievej 10, Løkken
 

Da den tyske besættelsesmagt indledte massearrestationen af jøder i oktober 1943, blev 95% reddet i sikkerhed i Sverige, men mindst 148 børn blev ladt tilbage i Danmark, da deres forældre flygtede. Børnene blev gemt på børnehjem, kostskoler og i private hjem.

Et af disse børn var Tove. Hun var tre år, da hendes mor traf beslutningen om at lade Tove blive tilbage hos en fiskerfamilie i Gilleleje, da hun selv flygtede i oktober 1943. Toves gribende fortælling handler om at blive adopteret, om at leve et splittet ungdomsliv og om at finde hjem igen. Det har taget Tove mange år, inden hun begyndte at fortælle om sit liv som “gemt barn”, men nu fortæller hun historien til alle, som vil lytte, og lytte må vi, for den er stadig lige relevant og aktuel i dag.

Tove Udsholt blev født i 1940 i København. Hendes bedsteforældre var troende jøder, som flygtede fra Rus-land i 1897 under en voldsom pogrom. Toves mor var ikke særligt religiøs, men en jødisk herkomst var nok til at komme i nazisternes søgelys. Toves far var ikke jøde og blev i København, da der kom besked om den kommende jødeaktion i slutningen af september 1943. Forældrene sagde til Tove, at han skulle passe på deres lejlighed indtil Tove og moren kom hjem igen.

Tove og hendes mor gemte sig, sammen med mange andre jøder, på et loft i Gilleleje og ventede på, at de kunne flygte til Sverige. De måtte vente flere dage og nætter i skjul på det kolde loft. I sidste øjeblik besluttede Toves mor sig for at tage imod et tilbud om hjælp fra et lokalt fiskerpar. De ville skjule Tove hos dem, så hun kunne undgå den farefulde færd, det var at flygte over Øresund til Sverige. Toves mor sejlede derefter alene til Sverige og Tove havde det godt hos plejeforældrene Ketty og Svend i Gilleleje.

Da krigen var slut, skulle Tove tilbage til sin mor til København, men det fungerede ikke. Tove trivedes hos ple-jeforældrene og til sidst flyttede hun permanent tilbage til plejeforældrene i Gilleleje. Hun holdt kontakten til sin mor, men levede sit eget liv, som hun ønskede det. Hun blev konfirmeret, og da hun fyldte 18 år, bad hun sine plejeforældre om at adoptere hende. Kontakten til faren sluttede, og der skulle gå mange år, inden Tove fandt ud af, hvad der var sket, og hvem der havde besluttet, at de ikke skulle ses igen. Heldigvis blev Tove genforenet med sin far, da hun tilfældigt mødte ham gennem sit arbejde på et hospital, og de nåede at få tre uger sammen inden han døde af cancer.

Toves oplevelser minder på mange måder om, hvad andre gemte børn har oplevet. Efter krigens ophør var deres liv sat på hovedet, og mange kom aldrig til at føle sig hjemme i deres oprindelige familie. Det hang til dels sam-men med, at de havde levet et trygt og frit liv hos plejeforældrene (ingen kendte deres jødiske herkomst), og til dels fordi de var så små. Den angst, som Tove oplevede, da hun gemte sig på høloftet i 1943, har dog efter-ladt spor i hendes underbevidsthed, som hun blev konfronteret med, da hun en dag som voksen besøgte loftet og blev overvældet af sine følelser. Samtidig fik nazisternes jødeaktion store konsekvenser for både Tove, hendes mor og far, da deres familie for altid var blevet skilt ad.

Fredag den 14. februar kl. 14.00 - Sådan er det at have to hjemlande
Badia Ballan er vokset op i Israel som arabisk kristen, men kom i 1969 til Danmark for at holde ferie. Hun blev imidlertid gift i landet, og i dag er hun dansker.

Hun fortæller om, hvordan det er at leve med to hjemlande.

Johannes Døberens Kirke, Trekronergade 12, København.

 

Kære Medlem af NVAI

I Aalborg har vi ud over NVAI 2 landsdækkende kristne venskabsforeninger. Den ene er "Ordet og Israel". Den anden er den danske afdeling af "Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ)", .

Ambassaden blev grundlagt i 1980 og repræsenterer protestantiske kirker fra 125 lande. Den danske afdeling fejrer 21 marts 2020 ICEJ 40 års jubilæum i Aalborg Menighedscenter, Gasværksvej 5, 9000 Aalborg. Her er der bl.a. tale af den israelske ambassadør.

Der er adgang for alle fra kl. 13 - 22. Pris 300 kr incl. festmiddag og kaffebord.

 

Billetter kan købes på https://icej.dk/aarsfest, hvor der også er et udførligt program over dagens begivenheder. 

 

venlig hilsen

LARS NIELSEN

____________________________________________________________________________

Foredrag, hvor man vil komme rundt, blandt andet til den jødiske kirkegård i Aalborg.

Torsdag den 7. maj kl. 10.00 – 13.00:
4. maj kollegiet – Huset – Den Jødiske kirkegård – Aalborg Katedralskole.

 

       75-året for Danmarks befrielse skal markeres, så vi skal på vandre-tur i Sennepsmarken, hvilket var navnet på parcellen uden for det gamle Aalborg, som nu rummer 4. maj kollegiet, Huset i Hasserisgade, Aalborg Katedralskole og den store Almen Kirkegård.

Der begyndes med brunch på 4. maj kollegiet, inden vi går på opdagelse i det spændende kvarter med Lars Bang Jensen som guide. I 20 år var Huset i Hasserisgade hans arbejdsplads, og forud herfor gik tre år, hvor han sled stole og bænke på Katedralskolen. Så det er en erfaren guide, som finder histo-rier fra kvarteret frem fra ”de 5 forbandede år”. Der sluttes af med kaffe i Huset i Hasserisgades café.

Arrangør: Kulturklub Fokus
Pris kr. 150,00.
Tilmelding på
www.fokus-folkeoplysning.dk eller tlf. 9930 1000.

-----