Five brand new recruits, but one was quickly repatriated because of poor physical form

Fem nyindkaldte rekrutter, den ene blev dog hurtigt hjemsendt pga. dårlig fysisk form. Han støtter dog de tilbageblevne af bedste evne.