Læs Esthers Bog i

Det Gamle Testamente,

der får man baggrunden for

PURIM festen

Hevenu Shalom Aleichem, må fred komme over dig.

Klik på nedenstående og læs/lær om jødiske højtider

Under den ugelange Sukkot fest (løvhyttefesten)

Sukkot er også et minde om de 40 år, hvor Israel vandrede i ørkenen og boede i midlertidige boliger efter udvandringen fra Egypten.

Yom Kippur: Helligdagen for forsoning, bøn og faste