Der var engang ...
Louis Bülow skriver 13.januar 2020 i sin kronik i Nordjyske Stiftstidende:
FØR OG NU: Er vi kommet så meget på afstand af nazisternes forbrydelser, at vi har ladet hverdagens intolerance snige sig ind i alle samfundlag og i alle afkroge, spørger Louis Bülow

JØDEHAD: Jødehad og antisemitisme på fremmarch - men der var engang ...
Louis Bülow
 
Lørdag 1. januar 1944 holdt Kaj Munk som den danske modstandskamps inspirator og nationale symbol sit livs sidste nytårsprædiken i Vedersø Kirke.
I disse år dokumenterer den ene officielle rapport efter den anden, at jødehad og antisemitisme igen er på fremmarch i dét Europa, der lagde jord til Hitlers folkedrab på seks millioner jøder under Anden Verdenskrig.

Herhjemme blev den jødiske gravplads på Østre Kirkegaard i Randers raseret og udsat for groft hærværk og gravskænding med væltede mindestene overhældt med maling netop på årsdagen for Krystalnatten i november 2019.

OVERGREB OG vandalisme ramte familier med jødisk baggrund i Aarhus, Højbjerg og andre steder i landet, der fik nazitidens jødestjerne med teksten ”Jude” klistret på deres postkasser.

En ejendom i Aarhus fik overmalet opgangsdøren med sort spray med en stjerne og teksten ”Dø svin, svin”.

Og der var ikke tale om drengestreger eller tankeløse unge, der i kådhed eller beruselse stod bag det omfattende graffiti-hærværk …

OTTE ÅRTIER tidligere - Krystalnatten mellem 9. og 10. november 1938 - havde nazistiske horder trawlet de tyske byer igennem på klapjagt efter jøder, som de mishandlede og myrdede efter behag.

Mange tusinde jødiske hjem, butikker og kirkegårde blev stormet og raseret, 25.000 jøder smidt i nazistiske kz-lejre, og 91 jøder blev pryglet og tæsket til døde.

DE gruopvækkende begivenheder fik dengang digterpræsten Kaj Munk til at tage bladet fra munden.

En skændsel, kaldte han behandlingen af jøderne, og han bad i et åbent brev Italiens diktator Mussolini gribe ind og standse vanviddet:”Og sig til Deres Ven, Hitler, at nu maa det være nok.”

FEM ÅR senere, lørdag 1. januar 1944, holdt Kaj Munk som den danske modstandskamps inspirator og nationale symbol sit livs sidste nytårsprædiken i Vedersø Kirke.

Der var intet orgelspil, alterlysene var ikke tændt, og det fyldte kirkerum henlå i halvmørke.

Kaj Munk gik ikke på prædikestolen i præstekjole, men blev stående nede på kirkegulvet, klædt i sin tunge overfrakke med rødt halstørklæde og sort studenterhue fra Regensen.

MODIGT INDVIEDE han sine sognebørn i nazisternes overgreb på gamle kvinder og mænd, der brutalt blev hevet ud af deres senge i jødiske alderdomshjem og slæbt ned til de tyske deportationsskibe ved Langelinie:

”… de har slaaet om sig med Mishandlinger og Fængslinger, og de har ladet Jødeforfølgelsens Skændsel udfolde sig … slæbt af med hundredaarige gamle Kvinder, trukket Folk ned fra anden Sal ved Benene med Hovedet bumpende mod Trappetrinene ...”

KUN FÅ dage senere, tirsdag aften, 4. januar 1944, kørte Gestapos bødler ind på gårdspladsen i Vedersø Præstegård for endegyldigt at gøre op med Kaj Munk.

Næste morgen dryssede blide snefnug gavmildt deres hvide slør og indhyllede land og by i en fløjlskåbe af nyfalden julesne. Man fandt liget af digterpræsten smidt i en vejgrøft på toppen af Hørbylunde Bakke mellen Pårup og Silkeborg.

ER VI kommet så meget på historisk afstand af nazisternes forbrydelser, at vi uden forståelse for andres lidelser har ladet hverdagens intolerance tilsat lidt nationalisme og en god portion fremmedangst snige sig ind i alle samfundslag og i alle afkroge?

Har vi skabt grobund for et kynisk menneskesyn, der forflygtiger al anstændighed og socialt ansvar og ladet løs sladder, giftige fordomme og de laveste instinkter fyge over ligusterhæk, altaner og stokroser fra Skagen til Gedser, Dueodde til Blåvandshuk?

HAR VI ladet forråelsens og populismens spøgelse gennemsyre de værdier og holdninger, vi er vokset op med, og med intet helligt lagt hele befolkningsgrupper for dæmonisering, had og forfølgelse som roden til al ondskab ?

Er vi blevet så historieløse, at vi har ladet fjendebilleder af fremmede som fædrelandets fjendske pariaer gøre fred til krig, hvidt til sort, dag til nat - uden at være bevidste om, at de instinkter, som Hitler med stort held talte til hos det tyske folk, også findes hos os selv ?

NÅR JEG med syv årtier bag mig lader tanker og minder bære tilbage til min barndoms landsby i det vestjyske dengang i 1950’erne, toner et forjættet land frem med krigens gru og rædsler i umiddelbar erindring. Båret af næstekærlig gæstfrihed med plads til alle, uden udstødte.

I de år havde kunst og kultur i dagligdagen trange kår i det vestjyske, og vægge med malerier, reoler med bøger, moderne design og rødvin i glassene oplevedes sjældent.

FORSAMLINGSHUSET var lillebyens kulturhus, og kultur begrænsede sig til at købe billet til den billige cowboyrække i rejsebiografen i netop forsamlingshuset, hvor børn og unge troppede op i god tid med gamle tegneseriehæfter med hjemmefra.

Som dengang i slutningen af 1950’erne, hvor plakaten om Astrid Henning-Jensens film om Paw var klistret på filmstanderen.

Men først et besøg i Stinnes slikbutik lige overfor, hvor man forsynede sig med bismarcksklumper, gyldne Althea-bolsjer, Kongen af Danmark-bolsjer, lakridsrod og salmiakstænger til 10 øre, der blev rullet sammen og omhyggeligt puttet ned i en mælkekapsel.

I FORSAMLINGSHUSET sad man skulder ved skulder på støvede træbænke og hyggede sig med Skipper Skræk, Tarzan, kaptajn Micky og Davy Crockett.

Da forreklamerne klingede af med Preben Marths ”Brug Brylcreme, den fedter ikke” og Kjærulff-Schmidts ”Spis solgryn og bliv stærk”, kunne filmen om Paw tage sin begyndelse.

En skæbnefortælling om en mørklødet dreng og hans møde med dansk provinsidyl, der krakelerede ved mødet med det fremmede.

DEN AFTEN i forsamlingshuset blev der tænkt i børnehøjde over de fremmede, før man overhovedet kendte begrebet på dansk.

Man følte med Paw, man græd med Paw, og det indgik som en naturlig del af landsbyens dna og folkesjæl at komme mennesker i nød i møde.

Dengang lærte man at blive dus med himlens fugle, at hilse på en kronhjort og leve op til kaldet om at behandle sin næste fordomsfrit, ordentligt og anstændigt. Dengang drejede det sig ikke om os, der havde hjemme, eller dem, der skilte sig ud …

DER VAR engang, hvor det danske folk sprængte alle rammer for at værne deres landsmænd mod nazisternes tyranni og undertrykkelse og i godhedens tjeneste gav plads til senere forbudte ord som medlidenhed og medfølelse.

Danskere fra alle egne af landet og fra alle samfundslag - sygeplejersker, læger, vognmænd, taxachauffører, fiskere, arbejdere, studerende, husmødre og bedstemødre - valgte spontant at træde i karakter og gå ind i modstandskampen for at frelse deres jødiske landsmænd fra Hitlers dødslejre.

Dengang i oktober 1943 stod danskerne sammen på tværs af generationer og religiøse skel og satte livet på spil for at redde 7000 jøder ud af det besatte Danmark og til sikkerhed i Sverige.

SOM DEN nyligt afdøde chefredaktør for Politiken Herbert Pundik, der i al hast måtte flygte i en fiskerbåd med hele familien fra Øresundskysten ved Aalsgaarde. I sin erindringsbog ”Det er ikke nok at overleve” fortæller Pundik om mødet med en svensk patruljebåd:

”Før morgengry løb vi over Strandvejen de få meter ned til den åbne strand ... fiskeren roede os ud til kutteren, og vi blev gennet under dæk. Motoren begyndte at tøffe. En gang satte motoren ud, men fiskeren fik den hurtigt i gang igen ... Så blev lugen fjernet, og fiskeren råbte, at vi kunne komme frit frem. Vi havde passeret den svenske territorialgrænse. En svensk patruljebåd kom op på siden.”

Da gjaldede det forjættende råb i nattens mulm og mørke: ”Välkomna til Sverige!”

Glædens budskab om næstekærlighed, sejr og triumf og et enestående stykke historie, der skrev Danmark ind i alle historiske annaler …

________________________________________________________________________

Besættelsen var fem forbitrede år

Karl Maksten skriver 13.01.2020 på Nordjyske Stiftstidendes debatside dette synspunkt:

1940-45: Ikke forbandede år, men forbitrede år.
Karl Maksten

Når man selv har oplevet den tyske besættelse af Danmark, får man en enestående genoplevelse af forholdene dengang ved at gå i biografen og se filmen om Hvidsten Gruppen.

Filmen fik for mig en ekstra dimension ved, at jeg kort før, jeg så filmen, havde læst Axel Holms bog ”Hvidsten Gruppen” fra 1945.

Ved befrielsen efter den tyske besættelse udkom en befrielsessang, hvor vi skulle synge om ”fem forbandede år”. Jeg kunne ikke lide de ord, og derfor har jeg heller ikke kunnet lide at synge sangen.

DA DE brave modstandsfolk fra Hvidsten var blevet henrettet af tyskerne i Ryvangen 29. juni 1944, blev de også begravet i Ryvangen.

Men ret hurtigt efter befrielsen blev der holdt en begravelseshøjtidelighed i Grundtvigskirken i København.

Efter kremering blev urnerne med asken af de henrettede bragt hjem til Hvidsten.

Her havde lokalbefolkningen sørget for, at der på en passende grund lidt nord for Hvidsten Kro var blevet indrettet en lille mindelund. Her skulle de tapre modstandsfolk omsider stedes til hvile. Den begivenhed fortæller filmen ikke om, men det kan man læse om i Axel Holms bog.

16. JULI 1945 fandt urnenedsættelsen sted i en fællesgrav i mindelunden. På stedet var i forvejen rejst en mindesten for alle de otte henrettede modstandsfolk fra Hvidsten, og på stenen var indsat navnene på dem alle. Kromanden Marius Fiil havde i forvejen udtrykkeligt sagt, at hans navn ikke skulle stå øverst på stenen - og det blev respekteret. Allerøverst på stenen, over de otte navne står et mindedigt til ære for de faldne:

”Daad for Danmark bragte Dag.
Tappert øvet, tro til Døden.

Lyse lad i Morgenrøden:
De gav Liv for Danmarks Sag.”

Under navnene på de faldne står: ”1944 den 29. Juni faldt de for tyske Kugler. Dyrebart er deres Minde for Danmark”.

Ved urnenedsættelsen holdt stedets præst, Poul Christensen, en mindetale for de faldne. Her sagde han bl.a.: ”Det er blevet lagt os på læben, at krigens år har været fem forbandede år. Nej, det kan man ikke sige, men fem forbitrede år, fyldte med gru og sorg. Havde de været fem forbandede år, havde hverken Gud eller mennesker hjulpet Danmark i dets frigørelse for nazismens åg”.

EFTER sin mindetale fortsatte præsten: ”Så vender jeg mig da mod jeres støv Søren Peter Christensen, Albert Iversen, Niels Kjær, Johan Kjær, Henning Andersen, Marius Fiil, Peter Sørensen, Niels Fiil. Guds nåde og fred være med jer. Vi forpligter os ved jeres grave”.

Bl.a. for at tage denne forpligtelse på os drog jeg sammen med mine børn og svigerbørn til København og lagde vejen om ad Ryvangen. Her fik min farbror Carl Alfred Nielsen sit gravsted side om side med over hundrede andre. På hans sten står dette manende skriftsord: ”Ingen af os lever for sig selv, og ingen af os dør for sig selv” (Rom. 14,7).’

Skamfuldt jødehad

Karl Maksten skriver 07.01.2020 på Nordjyske Stiftstidendes debatside dette synspunkt:
 
OMSKÆRELSE: Det er med dyb skam i sindet, at man som kristen er vidende om, at det ikke mindst var den kristne kirke, der gennem århundreder lagde jøder for had.

Det er intet mindre end ukristeligt at lægge noget menneske for had.

I 1943 gjorde den danske kirke på en befriende måde sin stilling klar over for den tyske besættelsesmagt: ”Overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder af racemæssige eller religiøse grunde, er det den danske kirkes pligt at protestere derimod.

Vi vil aldrig kunne glemme, at kirkens herre, Jesus Kristus fødtes i Bethlehem af Jomfru Maria ifølge Guds forjættelser til Hans ejendomsfolk, Israel. Jødefolkets historie indtil Kristi fødsel rummer forberedelsen til den frelse, Gud har beredt alle mennesker i Kristus. Dette kendetegnes ved, at Gamle Testamente er en del af vor Bibel”.

Det kunne synes meningsfuldt at fremsætte en lignende erklæring i dag.

I det mindste må kirken overalt på jorden som bærer af civilisation protestere, hver gang antisemitismen giver sit menneskefjendske væsen til kende. Endvidere må den kristne kirke benytte enhver lejlighed til at gøre en beskeden bod for den skade og ondskab, den gennem tiderne har tilføjet jødiske befolkningsgrupper, hvor det end skete.

Allerede på Bibelens første blade kender vi til jødeforfølgelse, idet hebræerne blev holdt som slaver i Egypten. Men med Moses som leder blev de på forunderlig vis frelst fra det egyptiske trælleåg. Udover udfrielsen fra slaveriet i Egypten bestod frelsen i, at hebræerne blev ført til et land, som Gud lovede dem som deres eget. ”Det forjættede land” blev det eneste sted på jorden, som jøderne nogensinde fik som deres eget. Selv om dette hjemsted blev givet jødefolket på guddommelig vis, undgik jøderne ikke at skulle kæmpe for at beholde det. Op gennem tiden blev ”Det forjættede land” erobret af skiftende stormagter lige fra Assyrerne og Babylon og frem til Romerriget. Tidligt i kristendommens historie gjorde man jøderne ansvarlige for, at Jesus blev korsfæstet. Men netop fra kirkens side skulle en sådan beskyldning være helt utænkelig, eftersom Jesus selv ifølge skrifterne gang på gang gjorde det klart, at det var hans guddommelige bestemmelse, at han skulle lide og dø til frelse for hele menneskeheden.

Men jødehad og jødeforfølgelse fortsatte. Hvor end jøder slog sig ned, blev de gjort til syndebukke for alle tænkelige ulykker, der indtraf. Især i 1100-tallets inkvisitionstid og frem til reformationen gennemførte kirken de ligeså snæversynede som ukristelige forfølgelser af dem, man kaldte kættere. Til den kategori hørte jøderne. Dirigeret af kirkens top og ud i alle led og lande i Europa blev jøderne op gennem århundreder forfulgt af magtsyge kirkeledere. Nogle blev tvangsdøbte, mange flere blev dræbt eller fordrevet. Heller ikke USA, ”Gods Own Country” holdt sig tilbage; i 1867 stiftedes Ku Klux Klan netop for at bekæmpe negre og jøder; netop derfor burde denne bevægelse for længst have været forbudt og udryddet.

Formodentlig de mest omfattende jødeforfølgelser, verden har kendt, fandt sted i Europa i 1900-tallet. I 1914 blev 600.000 jøder deporteret til det indre Rusland, fordi de regnedes for at være tyskervenlige. I forbindelse med den russiske revolution kom russiske jøder under dobbeltild, idet både bolsjevikkerne og de kontrarevolutionære massakrerede jøderne, der beskyldtes for at støtte modparten.

Det nazistiske styre i 1930’ernes Tyskland tog ved lære af fortidens grusomheder og gennemførte verdenshistoriens største jødeudryddelse, en skændselsgerning, som aldrig kan eller må glemmes. Et sådant barbari kan slet ikke sones. Kun afstumpet magtsyge, psykopatisk lyst til ondskab og fordummet uvidenhed kan forklare dette kulturskred, som den vesterlandske civilisation burde have undgået.

Trods rigeligt med skræmmebilleder kan der stadig registreres chikanerende episoder og former for jødehad her i landet. De kan kun betragtes som grove forbrydelser ved på nogen at forulempe jøder, verbalt eller korporligt. Der bør slås hårdt ned på forbrydelser af den karakter, som absolut kun kan begås af meget primitive og samfundsfornedrende elementer. En slet skjult antisemitisme erfares tillige i, at såkaldt oplyste mennesker i misforstået bedreviden vil forbyde jøderne at omskære deres nyfødte drengebørn, skønt denne religiøse akt er ældre end vor Bibel. Ifølge Første Mosebog oprettede Gud en pagt med Abraham og hans folk. Folkets del af denne pagt skulle bl.a. netop være, at alle nyfødte drengebørn skulle omskæres. Med dette pagtstegn har jøderne gennem alle slægtled udlevet den guddommelige pagt og vist deres egenart. Omskærelse skal foretages på ottendedagen efter et drengebarns fødsel. Lukas 2,21 fortæller om en ganske særlig omskærelse, som stadig har betydning for hele den civiliserede verden: ”Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus”. Dette budskab er kirkeårets korteste og prædiketekst til nytårsdag iht. 1. tekstrække. Denne omskærelsesdag har siden været betragtet som begyndelsen på vor tidsregning.

_________________________________________________________________________

Ikke nok at sætte fokus på nazister

Ole Groth-Andersen, skriver 03.01 2020 i Nordjyske Stiftstidende:

JØDEHAD: ”Den typiske antijødiske person i Danmark i dag er en mand, der stemmer på et parti i blå blok. Har ingen eller kun en kort uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og bor typisk i landområder, landsbyer, mindre byer eller mellemstore byer i Danmark”, forklarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen.
Ole Groth-Andersen

Heri kan jeg ikke være uenig. Og lad dem alle bare få en over snuden. Johnny fra Greve og hvad de nu ellers alle i øvrigt hedder, også dem i Nordfront, kan slet ikke få tilstrækkelig med verbale tæv.

Hver gang de stikker deres klassiske antisemitiske grimme snuder frem, repræsenterer de alt det, vi som danskere, er imod, forkaster og finder direkte ulækkert, når det gælder behandlingen af vore medborgere.

Det er også dem, der i ly af mørket sniger sig ud og klistrer jødestjerner på folks postkasser, vandaliserer jødiske gravsteder, og naivt tror, at Davidstjernen alene symboliserer, at her bor der jøder, som fortjener afskummets opmærksomhed med fyldte balloner med maling.

Så nu er nynazister og tilsvarende foreninger sat i en korrekt bås, og det er ganske gratis.

Men det betyder dog ikke, at andre, der bor i landsbyerne og på landet med korte uddannelser, og stemmer på blå blok, er nynazister!

Der er også andre grupper, som ”fortjener” vor opmærksomhed. De skjuler sig til gengæld ikke. Fortjener vor opmærksomhed, ikke mindst for at undgå, at man også her skærer alle over en kam.

Det er nemlig arabiske indvandrergrupper med og uden påstået palæstinensisk baggrund.

De står for det overvældende flertal af alt fra chikanerier og trusler, herunder mange grove, såvel verbale, som fysiske overfald på danskere med jødisk baggrund.

Desværre bakkes disse indirekte og totalt misforstået op af en antijødisk og antiisraelsk, ekstrem venstrefløj, der i lige linie stammer fra den politiske omgangskreds til de kollektive politimordere i Blekingegadebanden. I dag med Enhedslisten som parti og med Boykot Israel som forening i førertrøjerne.

Indvandrere med muslimsk baggrund fortjener, at der bliver fokuseret på disse grupper, netop for at undgå, at alle dem af vore indvandrere, der vil vort samfund og fungerer fint med vor ubetingede respekt, ikke bliver skåret over en kam, sammen med dem, som er årsagen til, at det jødiske samfund i Danmark er ved at forsvinde efter 400 år.

Selvom det nok anses for politisk ukorrekt, så kunne Brian Arly Jacobsen meget vel tage fat i denne gruppe.

Det er ikke ”gratis” som med nynazisterne, og det kræver mod! Men det er det hele værd.

Danskere med jødisk baggrund rammes per capita omkring 46 gange mere af hatecrimes, end indvandrere med muslimsk baggrund gør det.

For fuldstændighedens skyld skal det tilføjes, at personer med muslimsk baggrund, aldrig rammes af hatecrimes fra personer med jødisk baggrund. Det giver stof til eftertanke.

Så der er noget at tage fat på til gavn for alle grupper.

__________________________________________________________________

Altid jødisk

Lars Nielsen, Dronninglund skriver 3. december 2019 i Nordjyske Stiftstidende

PALÆSTINA: Poul Rode Andersen (PRA) skriver (1.12), at: “Den zionistiske lobbyvirksomhed havde oprindelig held med at tildele jøderne en del af Palæstina efter Anden Verdenskrig...”, men det er forkert.
 
Det var Folkeforbundet, der oprettede Palæstina i 1920 med det udtrykkelige formål, at det skulle være et nationalt jødisk hjem.

Før den tid var det en del af det Osmanniske rige, så det har aldrig tilhørt araberne, sådan som PRA vil have os til at tro.

Den gang omfattede Palæstina det, der nu hedder Israel, Jordan, Vestbredden og Gaza.

Efter nogle år blev Jordan skilt fra, og i 1947 foreslog FN, at resten skulle deles i en jødisk stat og en arabisk stat, samt Jerusalem.

Så jøderne fik ikke foræret noget efter Anden Verdenskrig. De blev tværtimod frataget en stor del af det land, Folkeforbundet havde foræret dem.

Alligevel sagde de ja. Men araberne sagde nej. Derefter måtte jøderne kæmpe for at få det land, som nu hedder Israel, og det har de gjort lige siden.

Jøderne skylder altså ikke FN noget. Men det gør araberne. For efter Israels oprettelse har FN ihærdigt kæmpet for arabernes sag.

Når palæstinenserne alligevel ikke har deres egen stat i dag, er det, fordi de ikke vil slutte fred, medmindre Israel udslettes eller forvandles til en arabisk stat.

________________________________________________________________________

Glem ikke Palæstina

Paul Rode Andersen, Frederikshavn skriver 1. december 2019 i Nordjyske Stiftstidende.

ISRAEL: Det er dybt frustrerende at være vidne til, hvor lidt medierne efterhånden interesserer sig for, hvad der foregår i Palæstina. Israel udsætter dagligt palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza for statsterror, men Hamas og Fatahs spæde forsøg på et modsvar er dømt til at mislykkes i denne for palæstinenserne udsigtsløse kamp mellem David og Goliath. Tabene på den palæstinensiske side er mangefold større end den israelske - hvad enten man opgør dem i menneskeliv eller i livsbetingelser. Israel-lobyen har kronede dage. Den kan se med tilfredshed på, hvor historieløst medielandskabet vinkler konflikten, og hvor sjældent den anskues med palæstinensiske briller. Og den kan se med tilfredshed på, hvor behændigt man f.eks. i den engelske valgkamp kan dreje et forsvar for palæstinensernes rettigheder til at handle om antisemitisme. Som om der er lighedstegn mellem at betragte Netanyahu som en forbryder og så være antisemit. Den zionistiske lobbyvirksomhed havde oprindeligt held med at få verden til at tildele jøderne en del af Palæstina efter Anden Verdenskrig og Holocaust. Med andre ord skulle palæstinenserne betale prisen for de uhyrligheder, nazisterne begik før og under krigen. Palæstinenserne kan med rette spørge, hvorfor ikke tyskerne skulle sone deres brøde ved at tildele jøderne et hjemland i en del af Tyskland, f.eks. Bayern.

Palæstinenserne kan med rette kritisere toneangivende lande for de facto at tillade israelerne at forgribe sig på større og større dele af Palæstina og holde Gaza i en voldsomt undertrykkende benlås. Netanyahu og højrefløjens strategiske mål om et Storisrael omfattende det nuværende Israel, hele Vestbredden og Golanhøjderne må nu for selv de mest snæversynede Israelvenner være til at få øje på. Og Trumps accept heraf må i den grad give de israelske hardlinere blod på tanden. Det er trods alt opmuntrende, at bl.a. Holger Graversen vedholdende gør opmærksom på historikken bag konflikten mellem palæstinensere og israelere, som har en tendens til at forsvinde i lyset af de daglige sammenstød.

_______________________________________________________________________

Hold op med at tale om ulovligheder

Lars Nielsen, Dronninglund skriver i Nordjyske Stiftstidende 29.11.2019

ISRAEL: Min gamle ven Holger (Graversen) holder med FN, når FN holder med Holger. D.v.s., når FN fordømmer Israels bosættelser på Vestbredden, så er Holger enig.

Men når FN pålægger palæstinenserne at slutte fred med Israel og anerkende Israels ret til at leve i fred inden for sikre grænser, så er Holger ikke enig (28.11.). Slet ikke når det fremgår af Sikkerhedsrådets resolution 242, at Israel har ret til at holde Vestbredden besat, indtil palæstinenserne slutter fred, og at Israel som minimum har krav på alt land, det har erobret før 1967.

Det passer ham heller ikke, at Sikkerhedsrådet ikke støtter palæstinensernes krav om at vende tilbage og overtage de områder af Israel, som deres forfædre forlod i 1948/49 (Se resolution 242).

Derimod kan han godt lide alle de mange FN-resolutioner, som kritiserer Israels optræden som besættelsesmagt.

Derfor bliver han vred, når der kommer en amerikansk præsident, som underminerer denne kritik ved at hævde, at de israelske bosættelser er lovlige. Det betyder nemlig, at FN’s Sikkerhedsråd ikke mere er enige om at fordømme bosættelserne.

Situationen er dermed, at det alene er FN’s generalforsamling, der fordømmer bosættelserne. Men generalforsamlingen er ikke nogen domstol, og den har ingen magt at sætte bag sine ord. Det kan kun Sikkerhedsrådet.

Derfor synes jeg, at Holger og hans meningsfæller skal holde op med at tale om ulovlige bosættelser og nøjes med at fordømme dem politisk.

Men så ville de tvunget til at argumentere politisk for deres standpunkt, og det har de åbenbart ikke lyst til.

For hvem har lyst til at forsvare, at palæstinenserne skal regeres af Fatah og Hamas, og hvem tror på, at de to partier vil indgå fredsaftale med Israel, endsige overholde den?

_________________________________________________________________________

Forgæves forsøg på forsvar

Holger Graversen, Hadsund skriver 28.11.2019 i Nordjyske Stiftstidende
 
SRAEL: Allerførst en tak til Ole Michaelsen for et godt og sobert indlæg (23.11.) om de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Dernæst en stille anmodning til Lars Nielsen (26.11.) om at indstille sine - tror jeg - forgæves forsøg på at forsvare besættelsesmagten Israel.

Lars har jo ret i, at der ikke fandtes en egentlig Palæstina-stat efter 1948, men det er slet ikke det, konflikten handler om.

I hele det gamle Palæstina-område var langt de fleste beboere palæstinensere, og Lars glemmer, at Egypten overlod Gaza til palæstinenserne, og Jordan overlod Vestbredden og Østjerusalem til palæstinenserne.

Disse områder var absolut mere et palæstinensisk hjem end et jødisk hjem, som han påstår. Og det er fortsat utroligt, at Lars aldrig har anerkendt FN’s internationale rettigheder.

FN har med fuld ret taget afstand og fordømt Israels undertrykkelse af palæstinenserne, blandt andet på grund af de ulovlige bosættelser på palæstinensisk jord, Israels umenneskelige behandling af palæstinenserne med etnisk udrensning, kollektive afstraffelser, fængslinger uden dom, ødelæggelse af olivenmarker og palæstinensiske hjem i flæng og drab og invalidering af palæstinensere i tusindvis.

At Lars Nielsen også nu vil gøre en skør USA-præsident til international overherre gavner ikke hans argumenter og er nærmest helt til grin. 

_______________________________________________________________________                  

 

ISRAEL: Er israelske beboelser ulovlige?

Lars Nielsen skriver i Nordjyske Stiftstidende 26.11.2019

Ole Michaelsen (O.M.) påstår (23.11), at Israels “forhadte bosættelser” på Vestbredden er ulovlige og forhindrer fred mellem Israel og palæstinenserne.

Desuden er freden, ifølge O.M. umulig, hvis palæstinenserne ikke får Østjerusalem som hovedstad.

O.M. overser imidlertid, at der ikke findes nogen stat, som ejer Vestbredden og Gaza.

Det skyldes, at staten Palæstina brød sammen i 1948.

Indtil da var Palæstina et nationalt jødisk hjem, der omfattede det nuværende Israel, Vestbredden og Gaza.

Der findes derfor heller ingen, der kan fastsætte eller bestride, at Østjerusalem tilhører Israel, eller om jøder fortsat har ret til at bosætte sig på Vestbredden, sådan som de kunne før 1948.

FN’s sikkerhedsråd har ganske vist afgjort, at bosættelserne og indlemmelsen af Østjerusalem strider imod Genève-konventionerne. Men Sikkerhedsrådet er ingen domstol, og nu har USA anerkendt, at Jerusalem er Israels hovedstad og erklæret, at bosættelserne på Vestbredden er lovlige.

D.v.s., at Sikkerhedsrådet ikke mere er enige om, at bosættelserne og indlemmelsen af Østjerusalem er ulovlige.

O.M. kan derfor ikke mere bruge juraen til at fordømme bosættelserne og indlemmelsen af Jerusalem.

Hvorvidt han får ret i, at der bliver fred, hvis Israel opgiver bosættelserne og Østjerusalem, vil fremtiden vise.

Så vidt jeg erindrer, forlanger palæstinenserne også, at de skal have den jord tilbage, de forlod i 1948/49.

Det betyder, at seks mio. palæstinensere skal have ret til at indvandre til Israel og overtage størstedelen af landet bortset fra Negevørkenen. Dermed vil palæstinenserne også udgøre flertallet af Israels befolkning.

Hvorfor nævner O.M. ikke det?

Close Fatah FB -

Kræv at Facebook lukker Fatahs-Facebook side "partnerskab til Terrorstøtte."

 

Friend,

I  wrote a letter for the Action Network letter campaign: #CloseFatahFB - Demand that Facebook Shut Down the Fatah-Facebook Terror Promotion Partnership..

We urgently need your help in the fight against terrorism. Fatah is using Facebook to incite hatred and violence and glorify terror, and Facebook is doing nothing to stop it. Please join us in our campaign to get Facebook to shut down Fatah’s Facebook page. Send a letter now to Brian Fishman, Facebook's director of terrorism policy,  to stop the proliferation of terrorism on the platform! Fatah regularly posts items on its Facebook page that glorify terrorists, praise terror attacks, and incite hatred and violence. For example, Fatah used Facebook to present the murderer of a father of 12 earlier this year as “the perfect person”, and the killer of two young parents was praised: “Eternity and glory to you.” (PMW’s full report on Fatah’s abuse of Facebook in 2018 can be found here http://palwatch.org/Storage/special reports/Fatah on Facebook 2018 glorification of terror and promotion of violence.pdf , and the report for the first half of 2019 here http://palwatch.org/Storage/special reports/Fatah_Facebook_Terror_Promotion_Partnership_in_2019.pdf

 

.) This campaign is not about punishing Fatah but is about saving lives. Social media today is primary tool used by terror organizations, and the most significant tool being used by Fatah to promote terrorism and turn terrorists and murderers into role models, is Facebook. Despite the unequivocal evidence provided to Facebook in the past, all showing that Fatah’s terror mission violates Facebook's own Community Standards, Facebook continues to supply Fatah with a platform to promote terror. Yet another report has come out documenting Fatah’s posts during the first quarter of 2019. The documentation that Fatah continues to use Facebook to promote its terror mission is clear. Fatah’s mission for years includes violence and terror and under Facebook rules it must be closed down. Yet, Facebook does nothing. The only way to get Facebook to take action and save lives is to work together. There is strength in numbers, especially when it comes to social media. Facebook’s indifference to Fatah’s terror mission cannot go on. The more people that join this call to action, the more pressure Facebook will feel to shut down Fatah’s Facebook page. We can make this happen by working together.

 

Can you join me and write a letter? Click here: https://actionnetwork.org/letters/cancelfatahfb-demand-that-facebook-shut-down-fatahs-terroristic-facebook-page?source=email&

 

Thanks!

LARS NIELSEN

Stor nød i Palæstina

FLYGTNINGELEJRE: De fleste har hørt om de palæstinensiske flygtningelejre. De blev etableret efter den arabisk-israelske krig i 1948. Flygtningelejrene var for mennesker, som havde mistet deres hjem og arbejde under denne krig, og som herefter ikke kunne forsørge sig selv.

Kurt Kristensen
dr.med.fhv. skoledirektør.
Rådgiver i spørgsmål om børn og unge
med særlige behov i bl..a.Uganda,
Kenya og Tunesien
Enebærvej 10, 9500 Hobro

skriver 17.08.2019 i Nordjyske Stiftstidende

Disse og mange andre flygtningelejre har fået nødhjælp gennem FN-systemet siden 1948. Flygtningelejrene er udviklet fra teltlejre til betonhuse, og mange af de palæstinensiske flygtninge bor stadig i disse ghettoer. Antallet af palæstinensiske flygtninge er vokset fra 914.000 i 1950 til flere end 4.3 millioner i 2005.

Det ramte palæstinenserne hårdt, da den amerikanske præsident Donald Trump tidligere på året besluttede at stoppe den sædvanlige årlige støtte på 300 millioner dollars til FN’s organisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA. Den amerikanske regering har også stoppet 200 millioner dollars i direkte udviklingsbistand og 25 millioner dollars til seks hospitaler.

Operativ chef for UNRWA, Mattias Schmale, oplyser, at det mest alvorlige ved ophør af den amerikanske støtte er manglen på mad. Samtidig bevirker det en nedskæring i den humanitære støtte til for eksempel uddannelse og sundhed.

Halvdelen af Gazas befolkning, ca. en million mennesker, er afhængige af mad fra UNRWA. Det er uheldigt, at den økonomiske krise og den alvorlige indflydelse, som krisen har på palæstinensernes liv, er knyttet sammen med politiske betingelser.

Uanset golfstaternes støtte på 200 millioner dollars mangler der stadig penge til fødevareprogrammet. En million palæstinensiske flygtninge kan snart være uden mad.

Israels blokade, der nu er på sit 12. år, har gjort situationen i Gazastriben håbløs. Der er i dag dybt alvorlige lidelser i befolkningen, og den er afhængig af bistand. De besatte palæstinensiske områder er ramt af den højeste arbejdsløshed i verden. Der er faldende indkomst, landbrugsproduktionen er lav, og de socialøkonomiske forhold er alvorlig forringet. FN skriver, at ”Gazas produktive kapacitet er blevet udslettet af tre store militære operationer og en forkrøblende luft-, hav- og jordblokade.”

UNRWA-rapporten nævner, at den langvarige elektricitetskrise i Gaza er alvorligt forværret. I den palæstinensiske del af Gazastriben var der kun to timers elektricitet om dagen i begyndelsen af 2018. Manglen på elektricitet har naturligvis alvorlige konsekvenser for palæstinensernes daglige liv.

UNRWA-rapporten bemærker også, at opførelse af israelske bosættelser i Gazastriben tog fart i 2017 og i begyndelsen af 2018, og nævner beviser for, at der sker en gradvis annektering af store dele af Vestbredden fra Israelsk side. Når israelske borgere flytter til de omstridte bosættelser, tvinges palæstinenserne bort fra områderne.

Man kan med rette sige, at der med Trump-administrationen er sket en total ændring i den måde, bistand ydes på. Bistanden er blevet knyttet til politiske betingelser.

 

Det er deres egen skyld

PALÆSTINENSERE: Kurt Kristensen (K.K.) skriver (17.8.) at der er nød i Palæstina, men glemmer at fortælle, at det er selvforskyldt. I stedet skyder han skylden på Israel og USA.

Lars Nielsen 9330 Dronninglund
skriver 21.08.2019 i Nordjyske Stiftstidende

K.K. skriver, at Trump har beskåret udviklingshjælpen til palæstinenserne med 500 mio. dollar om året. Men han glemmer at fortælle, at Trump har foreslået udviklingshjælp til palæstinenserne på 27 mia. dollar. Men det vil deres selvstyre ikke tage imod, fordi Trump har flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem (Se ”The Independent” 23.6.). K.K. nævner heller ikke, at selvstyret nægter at tage imod de skatter, som Israel opkræver til selvstyret på Vestbredden. Det drejer sig om 2100 mio. dollar om året ud af et budget på 3300 mio. dollar om året. Årsagen er, at Israel i 2019 har trukket 140 mio. dollar af de opkrævede skatter, fordi selvstyret bruger 140 mio. dollar til at understøtte palæstinensere og familie til palæstinensere, der er dømt for terror imod Israel (IMEMCnews 21.2.).

K.K. omtaler, at Israel blokerer Gazastriben, men glemmer at fortælle, at blokaden gennemføres i samarbejde med Ægypten og med støtte fra det palæstinensiske selvstyre. Blokaden sætter begrænsninger for hvad og hvor meget, der kan indføres til Gazastriben. Årsagen er, at Hamas regelmæssigt angriber Israel fra Gazastriben. K.K. skriver, at israelske bosættelser i Gazastriben tog fart i 2017 og 2018. Men det må bero på en fejltagelse. Israel rømmede Gazastriben i 2005 og nedlagde alle sine bosættelser).

K.K. baserer sig på en rapport fra UNRWA, som jeg ikke har været i stand til at finde. Han skylder at fortælle, at selvom UNRWA er en flygtningeorganisation under FN, er UNRWA langt fra upartisk. UNRWA driver således en lang række skoler, hvor de lærer børn, børnebørn og oldebørn af palæstinensiske flygtninge, at de har ret til at vende tilbage til Israel og indtage den jord, som deres forældre forlod i 1947-49 og 1967 (Se Israel behind the news.com/library). UNRWA støtter dermed palæstinensernes krav om, at Israel skal ophøre med at være en jødisk stat. Det er undergravende for fredsprocessen og grebet ud af luften. For UNRWA bygger sin undervisning på FN’s generalforsamling resolution 194 fra 1948. Men resolutionen er ikke bindende og gælder alene flygtninge fra 1948, men ikke deres efterkommere eller flygtninge fra 1967 og deres efterkommere.

 

Sandheden om Palæstina

ISRAEL: Jacque Lauritsen (J.L.) skriver (24.8.), at Israel i 1948 fordrev palæstinenserne fra Israel.

Lars Nielsen Dronninglund skriver 27.08.2019 i Nordjyske Stiftstidende

Derefter besatte Israel i 1967 Vestbredden og Gaza, hvor de fortsatte med at fordrive palæstinenserne.

Derfor skal palæstinenserne ikke slutte fred med Israel.

Men den fremstilling er ikke rigtig.

Sandheden er, at Folkeforbundet i 1920 oprettede en stat ved navn Palæstina, som skulle være et nationalt jødisk hjem.

I 1947 vedtog FN derefter en plan, som delte Palæstina i en jødisk stat og en arabisk stat.

Det ville araberne ikke finde sig i. De startede en borgerkrig, som fik støtte fra de arabiske nabostater.

Krigen endte med våbenstilstand i 1949. Israel sad derefter på 80 pct. af det tidligere Palæstina. Jordan sad på Vestbredden, som de indlemmede, og Ægypten sad på Gaza.

700.000 arabere var flygtet fra Israel, fordi de ikke ville bo i en jødisk stat.

Der var ikke tale om etnisk udrensning, sådan som J.L. hævder. For 160.000 blev tilbage og fik samme rettigheder som andre israelere. De er i dag vokset til to mio. Det ville ikke være sket, hvis målet var etnisk udrensning.

I de efterfølgende år udviste de arabiske stater 800.000 jøder. Størstedelen slog sig derefter ned i Israel

I 1967 indledte Ægypten blokade af Israel og forlangte at FN’s fredsbevarende styrker skulle forlade Gaza.

Derefter angreb Israel og erobrede Gaza, Vestbredden, Golan og Sinai.

FN’s sikkerhedsråd pålagde herefter staterne i Mellemøsten at slutte fred og anerkende hinandens ret til at leve bag sikre grænser. Israel skal levere land, som blev erobret i 1967, tilbage, og der skal findes en retfærdig løsning på det palæstinensiske flygtningeproblem (Resolution 242).

Ægypten sluttede fred i 1979 og fik Sinai tilbage. Jordan sluttede fred i 1994, og der blev oprettet et palæstinensisk selvstyre på Vestbredden og i Gaza, efter at palæstinenserne havde lovet at respektere resolution 242.

Palæstinenserne har lige siden fastholdt, at Israel skal aflevere alt det land, de erobrede i 1967. Men det er ikke det, der står ikke i resolutionen, og det vil Israel ikke gå med til.

Palæstinenserne forlanger desuden, at de 700.000, der flygtede i 1948-49, skal have ret til at vende tilbage til Israel sammen med deres efterkommere (i alt seks mio. mennesker) og overtage den jord, de i sin tid forlod.

Israel har derefter opgivet håbet om fred og har i stedet besluttet at sikre sine grænser ved at oprette bosættelser på Vestbredden og i Gaza. Bosættelserne i Gaza er siden opgivet.

J.L. skriver, at bosættelserne sker ved etnisk udrensning. Men det er ikke tilfældet. De fleste bosættelser ligger i ørkenområdet over mod Jordan på jord, som tilhører staten. Det store flertal af palæstinensere bor længere vestpå og i Gaza, hvor der slet ikke findes bosættelser.

J.L. skælder desuden ud på Trump, fordi han flyttede USA’s ambassade til Jerusalem i 2018. Der er tale om en lov, som Kongressen vedtog  i 1995.

Den er siden blevet udsat år efter år, medens USA forsøgte at mægle mellem Israel og palæstinenserne

Trump mener, at det er en forkert at belønne palæstinenserne, fordi de nægter at slutte fred. Derfor har han omsider flyttet ambassaden. Derefter har han stoppet økonomisk hjælp til selvstyret. Foreløbig har han opbakning fra Saudiarabien og andre af golfstaterne. Hvorvidt palæstinenserne bøjer sig, er svært at sige. Men meget tyder på, at selvstyret begår økonomisk selvmord. Hvad der derefter vil ske, kan ingen vide.

 

Sørgelig situation

PALÆSTINA: Jacque Lauritsen (J.L.) havde (30.8.) et indlæg, som var betitlet “Tvivlsomme sandheder”. Det må siges, at overskriften passer perfekt til indholdet.

Lars Nielsen, Dronninglund, skriver 03.09.2019 i Nordjyske Stiftstidende

Det er f.eks. rigtigt, når J.L. skriver, at navnet Palæstina er blevet brugt som geografisk betegnelse siden oldtiden.

Men der har aldrig eksisteret en palæstinensisk stat før 1920, og der har heller ikke eksisteret et særligt palæstinensisk folk. Det samme gælder irakere og jordanere, som først opstår som folk under britisk mandat, dvs. efter 1920.

Det er rigtigt, at Folkeforbundet i 1920 traf en beslutning om, at Palæstina skulle være et jødisk nationalt hjem uden at spørge den derboende befolkning, som hovedsagelig bestod af arabere.

Det strider mod nutidens retsopfattelse, men sådan var det ikke dengang.

Næsten hele jordkloden var koloniseret af europæerne, og lande som USA, Australien og New Zealand var stjålet fra den lokale befolkning. Det kan vi ikke lave om på nu.

Jøderne havde hermed et folkeretligt krav på at kolonisere Palæstina, men de skulle købe jorden.

Det skete nu ikke så tit, for i 1945 ejede jøderne knap 1000 kvadratkilometer jord i Palæstina. Halvdelen var købt fra storgodsejere, som fæstede jorden ud, og det er sikkert rigtigt, at fæstebønderne derefter blev sagt op. Den anden halvdel var købt fra mindre bønder, som selvfølgelig flyttede, efter de havde solgt. Men størstedelen af jorden var fortsat på arabiske hænder.

Det er rigtigt, at FN i 1947 gav jøderne en stat, der var lidt større end arabernes.

Men det var fordi, jøderne fik størstedelen af Negevørkenen, hvor der kun boede nogle få beduiner.

Araberne ville have haft deres egen stat og ejet størstedelen af den jødiske stat, hvis de havde accepteret FN’s delingsplan.

Men det gjorde de ikke. De førte krig for at smide jøderne ud af landet, og de endte med selv at flygte. Derefter nægtede de at slutte fred.

På den tid havde FN’s generalforsamling besluttet, at de flygtede havde ret til at vende tilbage til Israel og genindtage deres ejendom.

Beslutningen var ikke juridisk bindende, men den havde været svær at komme uden om, hvis araberne havde været villige til at slutte fred.

Men det var de ikke, og derfor kunne Israel uden problemer inddrage deres jord og overdrage brugsretten til sine jødiske borgere.

J.L. mener, at araberne blev fordrevet. Men han forklarer ikke, hvordan 160.000 kunne forblive i Israel og beholde deres jord.

Det er rigtigt, at arabere ikke behøver at aftjene værnepligt i Israel. Men de må gerne, og der er flere højtstående arabiske officerer i den israelske hær.

Det er rigtigt, at nogle jøder ser skævt til deres arabiske medborgere i Israel.

Det er, fordi de frygter, at araberne udgør en femtekolonne, som vil falde Israel i ryggen, hvis landet bliver angrebet.

Det var jo det, der skete i 1948, og derfor er der en dårlig stemning mellem jøderne og deres arabiske medborgere.

Det er rigtigt, at FN har fordømt de israelske bosættelser på Vestbredden. Men det ville aldrig være kommet så vidt, hvis araberne havde sluttet fred i 1949 eller i 1967, eller hvis Yassir Arafat havde overholdt osloaftalerne og sluttet fred i 1999. Men det skete ikke.

Derfor fik bosætterbevægelsen vind i sejlene, og J.L. har fuldstændig ret i, at tanken om en tostatsløsning er en død sild. Enten bliver Israel besejret i en kommende krig med Iran, Syrien og Hezbollah, eller også fortsætter den nuværende situation, hvor palæstinenserne har Gaza og de tæt befolkede dele af Vestbredden, medens Israel de facto eller de jure indlemmer resten af Vestbredden. Nøjagtig lige som Rusland har annekteret Krim.

Det er en sørgelig situation, som undergraver FN’s autoritet og svækker den internationale retsorden. Men der findes jo ikke andre løsninger, når palæstinenserne ikke vil slutte fred.

 

Alle lever under diktatur

PALÆSTINENSERE: Alle palæstinensere lever under diktatur.
Lars Nielsen, Dronninglund skriver 04.01.2019, i
Nordjyske Stiftstidende.

Rikke Jeppesen spørger (31.12.) om, hvorfor Israel fortsat holder dele af Vestbredden besat?

Svaret er, at Gazaområdet styres af palæstinenserne alene. Det samme gælder de store byer på Vestbredden. De mindre byer og landsbyer på Vestbredden styres civilt af palæstinenserne, og militært af Israel og palæstinenserne i forening, bortset fra et område langs Jordanfloden, som styres militært og civilt af Israel.

Det er i alt mere end 90 procent af palæstinenserne, der lever under palæstinensisk selvstyre.

Hvorledes fungerer det så?

I Gazaområdet bor der knap to mio. mennesker. Heraf er 1,3 mio. mennesker registreret som flygtninge. D.v.s., at selv om de bor på palæstinensisk område, har de ingen borgerrettigheder. På Vestbredden bor der ca. 2,5 mio. mennesker. Heraf er 0,8 mio. registreret som flygtninge. De har heller ingen borgerrettigheder.

M.h.t. til styreform, er Gazaområdet et renlivet diktatur, hvor Hamas tog magten ved et kup i 2007. Hvad angår Vestbredden, udløb præsidentens mandat i 2010, og parlamentets mandat i 2011. Der er således reelt også tale om et diktatur.

Man må derfor konkludere, at alle palæstinensere lever under diktatur, uanset at de fleste bor under palæstinensisk selvstyre. Det vil næppe ændre sig, hvis de sidste 5-10 procent også kommer under palæstinensisk styre.

Ole Groth-Andersen skriver
8. december 2018 

FN vs. Israel  

Den israelske premierminister, Golda Meir, og udenrigsminister, Abba Eban, udtalte i fællesskab i FN’s Generalforsamling i 1973:  

“Det ulykkelige ved denne forsamling er, at hvis det kunne genere Israel, så ville en resolution om, at Jorden er flad, automatisk være sikret et flertal”  

Formanden for Dansk Israelsk Forening i Århus, sagde igår:  

“Det moralske verdens kompas er fuldstændig forkert indstillet. Et demokratisk land, der angribes af en terror organisation, fordømmes. En terror organisation, Hamas, der angriber civile og gør sig skyld i forbrydelser imod menneskeheden, understøttes. Det er dybt beskæmmende”  

I 2005 forlod Israel Gaza. I 2006 overtog det iransk støttede Hamas magten, ved et særdeles blodigt kup mod PA/Fatah/PLO. Flere hundrede Fatah folk blev myrdet. Vi husker alle de frygtelige billeder af Fatah folk, som bagbundet, blev slæbt efter motorcykler på gaderne i Gaza By, indtil de i bogstaveligste forstand blev slebet ihjel på asfalten.  

Hamas indførte straks menneskefjendsk lovgivning. Homoseksuelle bliver hængt på offentlige steder. Kvinder piskes til døde. Politiske modstandere likvideres, og Hamas lederne fylder deres private bankkonti med internationale bistandspenge.  

I 2008/9 affyrede Hamas over en 8 måneders periode mere end 8000 missiler mod civile mål i Israel,. Det er sådan cirka et missil per 41. minut, 24 timer i døgnet, i 240 dage.  

I 2012 kom det frem, at over 160 børn allerede var omkommet under terror tunnelgravning. Det er ligeledes dokumenteret, at Hamas anvender børn og kvinder som levende skjolde.  

For få uger siden testede Iran via Hamas, det israelske missilforsvarssystem, Iron Dome, ved på få dage at affyre næsten 500 missiler, i vel forberedte klynger, mod civile mål i Israel.  

Hamas råder idag skønsmæssigt over 20.000 terrormissiler, finansieret af Iran.  

I Nord råder den iransk støttede terrorgruppe, Hezbollah, over 120.000 iranske missiler, hvoraf en del er udstyret med GPS styringssystemer, og kan nå alle mål i Israel, fra Nord til Syd. I Golan står iransk støttede militser og det iransk støttede Assad regimes styrker, klar til angreb på Israel. Altså tre fronter og ‘3 gange Iran’.  

Men alligevel kunne bare en enkel lille resolution i FN’s historie, som for første gang fordømmer det iransk støttede Hamas i Gaza, og fordømmer terror mod civile, ikke finde sin vej igennem FN, og blev derfor forkastet.  

Egypten fjernede Hamas’ moder, Det Muslimske Broderskab, fra magten for få år siden ved et militærkup. Alligevel stemte Egypten imod resolutionen. Jordan støttede Egypten i kuppet mod broderskabet. Alligevel stemte Jordan imod. Flere arabiske lande frygter Iran, og nærmer sig Israel, men stemte alligevel imod. Tyrkiet stemte imod, og er vor Nato allierede. Hvad bliver det næste fra tyrkisk side?  

Så ja, man fornemmer altfor klart den “Flade Jord” og ser tydeligt det “Forkert Indstillede Kompas” i FN.  

Ole Groth-Andersen  

(Medstifter af den tværorganisatoriske og tværpolitiske aktionsgruppe ‘Sammen Om Israel’)  

Hareskovhvilevej 8  
Værløse

 

Skal jøder uddrives?

Lars Nielsen, skriver 02.10.2018 i Nordjyske Stiftstidende

OMSKÆRING: Skal jøderne uddrives af Danmark? Ingolf Sørensen skriver (30.9.), at Danmark kan blive det første land, der forbyder omskæring af drengebørn. Men hvis vi gør det, forbyder vi også jødedommen i Danmark. For det fremgår af Første Mosebog, kap. 17 v. 10-14, at det er Guds pagt med jøderne, at de skal omskæres, når de er otte dage gamle. De, der ikke bliver omskåret, skal udryddes af deres folk, for de har brudt pagten. At forbyde omskæring af drengebørn er derfor det samme som at forbyde jødedommen i Danmark. Jeg ved ikke, om hr. Sørensen er uvidende herom, eller bare ligeglad. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at medmindre hr. Sørensen er omskåret, taler han om noget, han ikke ved noget om. I modsætning til de jødiske fædre, der ikke har nogen betænkelighed ved at lade deres sønner omskære.

                                                                                                                            

National stjernestund

BESÆTTELSESTID: 75 år efter redningen af danske jøder er der stadig god grund til at sige fra, når man møder umenneskelighed og uret, skriver Peter Duetoft 01.10.2018 i Nordjyske Stiftstidende

JØDEAKTION: ”Ved en konsekvent gennemførelse af den nye kurs i Danmark må der efter min opfattelse nu også tænkes på en løsning af jødespørgsmålet og af Frimurerspørgsmålet i Danmark ...”

Således skrev den tyske befuldmægtigede, dr. Werner Best, i et telegram til Berlin den 8. september 1943.

Nogle dage senere kom svaret fra Tyskland. Der blev givet grønt lys til indfangning og deportation af de danske jøder.

Resultatet blev aktionen natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 - for 75 år siden. Natten var velvalgt, for det var én af de største jødiske højtider - og man måtte derfor formode, at mange jødiske familier var samlede hjemme.

I TELEGRAMMET nævnes frimurerne også. I ordren fra Berlin var denne befolkningsgruppe imidlertid udeladt. Der har været mange gisninger om hvorfor? Det skyldes sandsynligvis, at en indsats mod de danske frimurere ville betyde internering og deportation af kong Christian X, der var Frimurerordenens Stormester.

Den vrede, som en sådan handling ville medføre i Danmark, var nok for høj en pris at betale for det nazistiske styre.

TYSKE kilder lækkede imidlertid datoen for aktionen. Fra det tyske gesandtskab gik der en melding til den ledende socialdemokratiske politiker, Hans Hedtoft. Han advarede ledelsen i Mosaisk Trossamfund. Advarslen gik fra mund til mund. Jøder og ikke-jødiske medborgere styrtede rundt for at advare lokale jøder. Man kiggede telefonbøger igennem og kontaktede alle, der havde jødisk klingende navne. Resultatet blev, at mange forlod deres hjem - og da de tyske politisoldater dukkede op med deres prærievogne, fandt de kun tomme boliger. Men naturligvis nåede ikke alle væk. Ud af cirka 7000 jøder blev cirka 450 fanget og sendt med skib og tog til kz-lejren, Theresienstadt. Cirka 50 døde.

DE MANGE gemte sig hos venner og bekendte, på hospitaler, i sommerhuse og isolerede steder. De blev hjulpet væk af ganske almindelige danskere, der syntes, at nok var nok. Fra gemmestederne blev turen til Sverige organiseret. Bådene sejlede både over Øresund, på Østersøen og over Kattegat. Men af og til gik det også galt. En af de kendteste tragedier er de gemte jøder på kirkeloftet i Gilleleje. En dansk pige kom til at fortælle sin tyske kæreste om de gemte jøder - og de blev alle 80 fanget og deporteret.

REDNINGEN af de danske jøder blev fortællingen om et lille demokrati, der ikke ville bøje sig for umenneskeligheden. Det gav Danmark et utroligt flot omdømme, der prægede omverdenens syn på vort land i mange årtier. Historien om Danmark bredte sig både i USA og England under krigen og var medvirkende til, at Danmark pludselig gik fra at være tysk lydstat til at blive en del af de allierede. En meget væsentlig ændring i forhold til vor situation i efterkrigstiden. Historien blev også af og til ”kulørt”.

FORTÆLLINGEN om, hvordan kong Christian X på sin morgenridetur gennem København bar den gule jødestjerne i protest, lever den dag i dag. Naturligvis er historien opspind, men den har haft stor virkning. Rigtigt var det da også, at kongen gjorde alt for at vise de jødiske medborgere, at de var en del af det danske fællesskab.

I DAGENE før og efter aktionen kom der da også voldsomme protester fra det ”officielle” Danmark. De danske biskopper udtalte bl.a.: ”Forfølgelse af jøder strider mod den Menneskeopfattelse og Næstekærlighed, som er en følge af det budskab, Jesu Kristi Kirke er sat til at forkynde. Kristus kender ikke Personanseelse, og han har lært os at se, at ethvert Menneskeliv er dyrebart i Guds Øjne.”

LEDERNE af de ledende partier protesterede. De store erhvervsorganisationer og faglige organisationer protesterede. Tyskerne havde 2. oktober meddelt, at de danske soldater, der var blevet interneret 29. august ville blive frigivet som følge af, at jøderne var væk. Viceadmiral Vedel reagerede voldsomt, idet han den 4. oktober meddelte tyskerne: ” - Viceadmiralen ønsker som øverste Chef for Søværnets Officerskorps at udtale, at det må anses for ærekrænkende for Korpset at blive løsgivet paa andre danske Statsborgeres Bekostning”.

INGENTING ER sort eller hvidt. Tyskerne var ikke kun onde - og danskerne gode. Det er værd at huske, når man skal mindes 75 året for redningen. Der var tyskere, der lækkede oplysninger eller ”overså” jøder, og bevogtningen af kysterne var nogle steder sat i bero, så man kunne sejle. Mange danskere hjalp af et godt hjerte, men en kendsgerning er det, at mange fiskere tog sig rigtig godt betalt for at sejle flygtninge til Sverige. Faktisk så meget, at jøderne enten måtte hjælpe hinanden eller sad med gæld resten af deres liv.

MANGE AF jødernes transportører var ”menneskesmuglere”, som man ville kalde dem i dag. Fiskerne satte liv og ejendom på spil, så det var nok ikke unaturligt at kræve penge. Og flygtningene var jo stadig flygtninge, der blev reddet. Det giver stof til eftertanke i dag, hvor man betragter flygtninge som ”bekvemmelighedsflygtninge”, hvis der er penge indblandet. Det gjorde man ikke i 1943, for man vidste bedre.

At svenskerne modtog flygtningene med åbne arme og at den geografiske afstand mellem vore lande er så kort, var en anden forudsætning for succesen.

ET 75-ÅRS-jubilæum giver naturligvis anledning til at mindes - men det bør jo også give anledning til eftertanke og status. Det var naturligvis godt, at alle disse mennesker blev reddet, men hvorfor kom det overhovedet dertil? Og hvad kan vi lære af det?

Vi kender alle den tyske historie. Hvordan Hitler kom til magten ved at spille på antisemitisme, der havde god grobund i økono

misk vanskelige tider. Forfølgelserne startede tidligt efter magtovertagelsen i 1933 og blev stærkere og stærkere op gennem 30’erne. Det kulminerede med Holocaust og dødslejrene under Anden Verdenskrig.

DET ER imidlertid en kendsgerning, at den tyske befolkning langsomt blev vænnet til at se jøderne som fjende. Til sidst opfattede man dem nærmest som dyr, det var legitimt at slå ihjel. Filmen ”Der Ewige Jude” (1940), hvor man klipper mellem rotteflokke og grupper af jøder, var det mest effektive element. Når man tilpas længe har isoleret, udhængt, tilsvinet og dæmoniseret en befolkningsgruppe, er der ikke langt til voldsomme indgreb i deres liv og dagligdag. Det var sandt i 30’erne - og det er sandt i dag. Ord er farlige.

NU VAR det jo Tyskland. Sådan kunne vi da slet ikke opføre os i Danmark! Nuvel: Det fik ikke de samme følger i vort land, men det var der. Antisemitismen fandtes (og findes) i vort samfund. Internationalt ville ingen lande tage imod de forfulgte tyske jøder på trods af vidnesbyrd om grove overgreb. Efter Krystalnatten i november 1938 ændrede det sig ikke engang. Man var forargede over det, der skete, og skældte ud, men ville ikke modtage de forfulgte.

RESULTATET blev en mislykket konference i Evian (1938), hvor 32 lande drøftede, hvordan man kunne redde de tyske jøder. Ingen ville være med. Holdningen var: ”Vi vil ikke importere et jødeproblem”. Danmark havde samme holdning. Vi ville ikke have tyske jøder som flygtninge til vort land. De fik afslag på indrejse og ophold, selvom det endnu var muligt for de pågældende at rejse ud, hvis de bare efterlod alt af værdi hjemme. De fattige jøder afviste vi, fordi de ville være en belastning for vort samfund. De, der havde familie i Danmark, der kunne forsørge dem, afviste vi også, for det kunne jo åbne dørene på vid gab for alle andre. Den triste danske historie viser, at vi bare ikke ville hjælpe. Selv under besættelsen sendte vi jøder til Tyskland. Adskillige af de afviste døde senere i Hitlers gaskamre. Menneskelighed er altså godt, når det er ord - men uacceptabel, når det kræver noget af os - dengang som nu.

DER FANDTES galninge i Danmark, der forsøgte at kopiere de tyske hadekampagner. Jeg har i Sindal et par eksemplarer af ”Kamptegnet”, et dansk nazistisk propagandablad, der ikke lader det tyske berygtede ”Der Stürmer” noget efter. Onde og halvpornografiske karikaturer af jøder. Udhængning af navngivne ”raceskændere”. Advarsler mod jødiske forretninger. ”Bolsjevisme, Demokratisme, Plutokratisme - er jødedom”. ”Jøden er ikke borger - jøden skaber kun Sorger” er nogle af slagordene.

HISTORIER om ritualmord, ønsket om verdensherredømmet og lignende kendte antisemitiske teser er med. Bladet fik kun ringe indflydelse, fordi det - i modsætning til det tyske - kun nåede en lille menighed. Men de vanvittige synspunkter findes også i dag. Her udbredes de på Facebook og YouTube. Blandt andet en del unge mennesker opfatter det som ”kult” og racisme som en måde at gøre oprør på. Hvor Kamptegnet nåede få, når de sociale medier tusinder. Derfor skal man holde fast i racismeparagraffen og slå hårdt ned. Ord ER farlige.

REDNINGEN af de danske jøder var en national og international stjernestund. Men vi skal lære af den. For optakten var ikke god, og tilfældet hjalp os. Derfor er der stadig grund til at sige fra, når man møder umenneskelighed og uret. Man kan ikke bare glide med. Man lovede, at ofrene for nazismen aldrig skulle blive glemt. Det løfte skal stadig indfries - både overfor jøderne og overfor andre minoriteter.

Til minde om Winton

Henrik Bang-Møller sognepræst i Skagen-Hulsig pastorat.
Skriver den 12.09.2018 i Nordjyske Stiftstidende

REDNINGSMAND: I 2012 tog min ældste datter, der dengang var 14 år, og jeg til den største af Tysklands dødslejre, som ligger i Auschwitz, ca. 80 km nordvest for Krakow i det sydlige Polen.

I løbet af de ca. fire år, lejren var i funktion, indtil den blev befriet af Den røde Hær 27. januar 1945, lykkedes det nazisterne at slå blandt andre over en million jøder ihjel i det, man bedst kan beskrive som et levende helvede på jorden.

IKKE LANGT fra lejren, inde i selve byen Krakow, havde en tysk entreprenør og forretningsmand, Oscar Schindler (1908-1974), oprettet en slags moderne Noahs Ark, hvor mere end 1200 jødiske mænd og kvinder blev reddet fra den visse død i lejren - under påskud af at fungere som billig arbejdskraft i fremstillingen af metal til den tyske hær. Fabrikken hed Deutsche Emaillewaren-Fabrik, men der blev ikke fremstillet ét eneste stykke metal dér, som kunne bruges af den tyske hær. I hvert fald ikke til at føre krig med.

Til gengæld blev der fremstillet tilstrækkeligt til at redde mere end 1200 jøder fra dødslejren i Auschwitz – 1200 jødiske mænd og kvinder, som i dag, over 70 år senere, er blevet til mere end 8000 efterkommere.

Mere vil jeg ikke fortælle om dén historie, for det har filminstruktøren Steven Spielberg (f. 1946), der i øvrigt selv er jøde, allerede gjort i en Oscarbelønnet film fra 1993 Schindlers Liste.

Men så har jeg en næsten tilsvarende historie, som er mere upåagtet, men mindst lige så gribende som historien om Oscar Schindler. Det er den virkelige historie om Sir Nicholas Winton (1909-2015), som døde for kun ca. tre-fire år siden. Han blev også senere kaldt Den britiske Schindler.

Nicholas blev født den 19. maj 1909 i London - som søn af tilrejsende tyske jøder. Som sin far arbejdede han i begyndelsen i bankverdenen, men et usædvanligt stærkt menneskeligt engagement førte ham ind på andre, ikke planlagte veje.

MENS Nicholas egentlig var på vej på skiferie i Schweiz i tiden op til julen 1938, blev han af en ven pludselig kaldt til Prag, som stod foran også at blive besat af Nazi-Tyskland - ligesom det nærliggende Sudeterland allerede var blevet det i september samme år.

På det hotel i Prag, hvor han boede, indrettede Nicholas et kontor, hvorfra han organiserede flygtningetransporter til England af uledsagede jødiske børn, som stod i fare for at blive taget til fange af nazisterne og dernæst sendt til koncentrationslejre som f.eks. Auschwitz.

Det første tog med 20 jødiske børn forlod Prag med kurs mod London, kort før Tyskland også besatte Tjekkoslovakiet i marts 1939. Nicholas tog til London for at finde plejefamilier til børnene, og det lykkes ham at organisere yderligere 8 transporter, indtil alle grænserne blev lukket, efter Tyskland overfaldt Polen den 1. september 1939 og dermed udløste Anden Verdenskrig.

I ALT blev 669 børn reddet. Et sidste tog med 250 jødiske børn kom aldrig frem, og ingen af de reddede børns forældre overlevede, men døde i tyskernes koncentrationslejre.

Igennem mange år forblev disse såkaldte ”Kinder-transporte” en temmelig upåagtet begivenhed, og Sir Nicholas fik i efterkrigstiden arbejde i dels en flygtningeorganisation og dels i en international udviklingsbank i Paris. Her mødte han bl.a. den danskfødte sekretær, Grete Gjelstrup, med hvem han blev lykkeligt gift den 31. oktober 1948 i Vejle. Og de bosatte sig i England.

FØRST så sent som i 1988 fandt hans kone, Grete, på loftet af deres hus en scrapbog med navne, billeder og papirer, som fortalte historien om hendes mands heltemodige indsats før krigen. Og modstræbende gik Nicholas Winton med til, at dén historie skulle offentliggøres. Hvilket hans kone så gik i gang med.

Hun overlod scrapbogen til det britiske national-tv, BBC, der udforskede sagen yderligere og senere på året i 1988 viede et tv-program i serien ”That’s life” til minde om redningsaktionen af de 669 børn.

UDEN AT DE vidste om hinandens tilstedeværelse i studiet, havde værtinden, Esther Rantzen (f. 1940), inviteret nogle af de stadig levende jødiske børn og Sir Nicholas Winton med som tilskuere til udsendelsen.

Og det er ganske enkelt gribende at se, hvad der skete, da de pludselig så hinanden igen - de overlevende børn og Sir Nicholas Winton - midt under live-udsendelsen på BBC i 1988. Man kan se klippet på YouTube.

Medicin til  Gaza - eller hva…?

Af Søren Espersen (MF) 22.08.2018 i JP.
Fmd. for Det Udenrigspolitiske Nævn

Forleden forsøgte et mindre norsk fartøj, ”MS Kårstein” at sejle ind til Gaza. Ombord var nogle skandinaver - blandt dem en dansker, Mikkel Grüner. Hensigten med sejladsen var ifølge Grüner at indføre livsnødvendig medicin og forsyninger til Gaza.

Skibet var ét af de efterhånden mange, som på lignende måde, ved afrejsen ledsaget af piber, trommer, hurraråb og fanfarer i årenes løb har agtet sig til Gaza. Hver gang samme procedure og udkomme: Fartøjet bliver opbragt af Israels Flåde og hjulpet ind i israelsk havn. Fartøj, besætning og passagerer frigives efter nogen tid, og sendes hjem.

Nu er vi jo rigtig mange, som pr. rygrad har den største respekt for, når nogle friske fyre, mod alle odds og i kamp mod vejr, vand, vind og søsyge gør deres til at komme sultende, syge og lidende mennesker til undsætning - hvor end disse befinder sig på kloden. Og, ved Herren..!, der er i sandhed mange af sådanne triste eksistenser rundt om, som nok kunne fortjene en hjælpende hånd.

Spørgsmålet er dog, om indbyggerne i Gaza hører til kategorien sultende, syge og lidende mennesker, som foreholdes livsnødvendig medicin og forsyninger. Forholder det sig sådan, at israelerne sørger for, at intet  medicin og ingen forsyninger slippes ind i Gaza? Behandles Gazas alvorligt syge ikke? Har folk i Gaza i årevis gået sultende og lidende omkring?

Det er en så alvorlig anklage mod Israel, at den fortjener et tjek… Og som altid, når sådanne komplicerede spørgsmål skal besvares, er det en god idé lige for en stund at skubbe drømmerier, ubegrundede følelser og fordomme lidt til side, og kigge på virkeligheden, som følger her:

Først sundhed: I Israel modtages fra Gaza hvert år ca. 30.000 alvorligt syge til behandling på israelske hospitaler. Fra Israel bliver hver år til Gaza indført ca. 7.000 tons medicin og medicinsk udstyr til hospitaler og klinikker i Gaza. Ved grænsen står 24/7 israelske ambulancer klar. Knapt 300 læger og sygeplejersker fra Gaza deltager hvert år i lægevidenskabelige konferencer i Israel, ligesom mange læger og andet sundhedspersonale fra Gaza har arbejde - eller videreuddanner sig på israelske hospitaler.

Der er tale om et samarbejde mellem Israel, PA og WHO.

Hvad angår øvrige indførsler fra Israel til Gaza - samt fra Gaza til Israel er der helt dugfriske opgørelser, kun få dage gamle - nemlig opgørelsen for juli måned 2018. Så dette er altså tallene på én eneste måned:

Fra Israel til Gaza leveredes: 5.255 tons gas, 16.228 tons benzin/diesel, 4.917 lastbiler med forsyninger som fødevarer, møbler, medicin, medicinsk udstyr, elektronik, byggematerialer m.m.

Fra Gaza til Israel: 12.072 personer krydsede grænsen, Det samme gjorde 129.224 tons eksportvarer - hovedsagelig landbrugsvarer og tekstiler, til eksport til Israel, Vestbredden - samt til importører i andre lande.

Tallene viser altså et fornuftigt og veldefineret samarbejde mellem Israel og P.A. Et samarbejde, som udelukkende forstyrres, når terrororganisationen Hamas kynisk med hård hånd ved hjælp af tortur og summariske henrettelser skaber frygt og rædsel blandt pæne mennesker i Gaza, føler trang til at dynge granater ind over grænsen til Israel. Men det er værd at bemærke, at selv når en af disse Hamas-terrorkampagner pågår, fungerer leverancerne nogenlunde uforstyrret - med enkelte afbrydelser. Til fare, i øvrigt, for det transport-personel, modigt og nidkært udfører deres livsnødvendige arbejde.

Med den enorme handel, de enorme daglige leverancer fra Israel til Gaza - herunder altså tonsvis af medicin, kunne man måske godt få den kætterske tanke - og Gud bevare mig, hvis jeg skulle tage fejl! -, at Mikkel Grüner og hans kammerater ombord på ”MS Kårstein”, om end de hårdnakket påstod det, ikke nødvendigvis havde som første prioritet at indføre medicin til at helbrede syge borgere i Gaza.

Men snarere på det groveste, mod bedre vidende og ved kynisk og skånselsløs anvendelse af fake-news forsøgte at fuppe uvidende til at hetze mod Israel.

 

Helt forkert på den

Vagn Ove Brøndum skriver 22.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende

DF-KRITIK: Frede Hansen, du er (19.6.) helt forkert på den over for Karina Adsbøl (DF) med hensyn til imamer og moskeer. Vi har kun én grundlov, og den skal vi følge. Hvis en Imam ikke vil rette ind, og andre imamer præker på samme måde i forhold til Koranen over for vores danske demokrati, så skal imamerne ud af landet øjeblikkeligt, og så kan vi godt lukke moskeerne. Følger du heller ikke den danske grundlov eller vores demokrati? Så er der noget galt. De muslimer, som vil til Danmark, kommer vel for at overholde vores demokrati, eller kommer de for at leve godt af vores penge?

 

Kan islam forbydes?

Lars Nielsen Dronninglund skriver 22.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende 

SHARIA: Frede Hansen skriver (20.6.), at hvis islam skal forbydes, skal jødedom og kristendom også forbydes, fordi Det Gamle Testamente foreskriver aldeles forfærdelige straffe for diverse forbrydelser.

Men der findes ingen eksempler på, at jøder og kristne ønsker at genindføre disse aldeles forfærdelige straffe.
Derimod rapporterede Politiken (3.5. 2013), at flertallet af verdens muslimer går ind for sharia, og Danmarks Radio oplyste (29.4. 2009), at 18 pct. af danske muslimer ønskede shariah i Danmark.

Nu er det naturligvis ikke ulovligt at gå ind for strengere straffe. Men når Europol oplyser, at der i 2016 var 135 mennesker i EU, der blev dræbt af jihadister, og at 718 personer blev arresteret som formodede jihadister, så viser det, at der er en del af de i EU bosatte muslimer, der villige til at anvende ulovlige midler i kampen for islam, således som det foreskrives i Koranen. Dermed bliver det relevant at spørge, om islam bør forbydes jf. Grundlovens § 67, fordi islam lærer sine tilhængere at udbrede deres religion med vold.

Men, som jeg skrev (16.6.), så kan man ikke udrydde en religion ved at forbyde den. Så hvis man ikke er villig til at udvise muslimerne af Danmark, vil et forbud være nytteløst. I øvrigt har anklagemyndigheden ingen intentioner om at kræve Islam forbudt. Derfor undrer det mig, at Frede Hansen (20.6.) beskylder mig for at ville forbyde islam. Men han kan måske ikke læse indenad?

 
 

Forbud mod jødedom?

Frede Hansen, Dronninglund skriver 20.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende.
SKRIFTSTEDER: Lars Nielsen reagerer (16.6.) mod mit udsagn om, at man ikke kan lukke alle moskéer, hvis man vil bevare ytrings- og religionsfriheden. L.N. har fundet et par steder i Koranen, hvor der opfordres til had og vold, og da Grundloven begrænser ytringsfriheden til at gælde alt, bortset fra ytringer, som kan skade den offentlige orden, mener L.N., at man kan forbyde islam. Men så kan man jo også forbyde jødedom. Der står i 5. mosebog kap 27: ”Skal du føre den mand eller vinde, der har begået den onde handling, ud til byporten, og stene dem til døde…Du skal udrydde det onde af din midte”. Jødernes hellige bog opfordrer altså til stening, til dødsstraf. Der er masser af den slags voldelige anbefalinger i Det gamle Testamente, så jødedommen kan forbydes – hvis L.N. har ret i sin påstand om islam.
 

Da Det gamle Testamente udgør første halvdel af Bibelen, så er spørgsmålet, om man ikke også kan forbyde kristendommen.

Det er naturligvis det rene sludder, Lars Nielsen skriver. Hvis en prædikant prædiker vold ud fra et helligt skriftsted, så kan vedkommende straffes. Men fordi Koranen, Toraen og Bibelen er skrevet flere århundreder før Grundloven, så kan man altså finde passager, som ikke er tidssvarende. Man kan naturligvis ikke forbyde en religion på det grundlag.

Jeg er glad for, at NORDJYSKE optager læserbreve med de mest vanvittige udsagn. Så ved fornuftige folk, hvor de har DF’ere og folk som Lars Nielsen.

                                                                                                                                                                                                                                 
 

Kan islam forbydes?

RELIGIONSFRIHED: Frede Hansen stiller (14.6.) spørgsmålet, om islam kan forbydes.
Lars Nielsen, Dronninglund skriver herom 16.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende

Han (Frede Hansen) mener, at det er et spørgsmål om ytringsfrihed, men det er snarere et spørgsmål om religionsfrihed.

Her siger grundlovens § 67, at: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Islams hellige bog er koranen, som er gengivet i uddrag på islaminfo.dk.

Her står der en række udsagn om forholdet til andre religioner. Sura 2.190-193 indeholder således udsagnet: “...dræb dem, hvor I end støder på dem, og driv dem ud, hvorfra de har uddrevet jer....”.

M.h.t. integration, indeholder Sura 33.27 følgende udsagn: “Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land, som I endnu ikke har betrådt”, og sådan kan man blive ved.

Der er med andre ord belæg for at hævde, at Islam strider imod den offentlige orden.

Man kan så hævde, at de fleste muslimer ikke udgør en trussel for anderledes troende.

Men hertil er at indvende, at der i de senere år har været et stigende antal angreb på jøder og kristne her i Europa og Amerika. Endnu værre ser det ud i de lande, hvor der er muslimsk flertal.

Noget andet er, om et forbud mod islam vil have nogen effekt.

Folk skifter jo ikke religion, bare fordi den bliver forbudt. Så hvis man vil forbyde islam, må man være parat til at udvise alle, der overtræder forbuddet.

Men det er jo altsammen teori.

For der er intet, der tyder på, at vores anklagemyndighed vil gå til domstolene med påstand om, at Islam skal forbydes.

 

DF er udansk og bør forbydes

Frede Hansen skriver 14.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende

FRIHED: Et medlem af Dansk Folkeparti udtaler sig imod dansk demokrati.
Partiet bør derfor forbydes.


Ifølge grundloven er der religions- og ytringsfrihed i Danmark, men Karina Adsbøl (DF) vil (13.6.) have lukket alle moskéer, fordi en imam har udtalt, at hans tolkning af islam er uforenelig med dansk demokrati.

Folk, som er imod den grundlovssikrede ytrings- frihed, skal man altså lukke munden på.

Karina Adsbøl kan starte med at lukke sin egen mund.

Jeg synes naturligvis, at det er sørgeligt, at nogen kan være imod ytrings- friheden, men i mine unge dage var der mange kommunister, som troede på det totalitære styre.

Det skete der ikke noget ved - de fleste danskere holdt fast ved demokratiet.

Der sker nok ikke noget ved, at nogen indskrænkede imamer ikke har forstået, at ytringsfriheden er fantastisk.

Man kunne næsten sige en gave fra Gud.

Karina Adsbøl skal da også have lov til at skrive sit sludder i NORDJYSKE.

Så ved vi, hvor vi har Dansk Folkeparti: Det er et parti, som vil afskaffe religions- og ytrings- friheden.

Lad drenge bestemme selv

Ninna Thomsen direktør for Mødrehjælpen skriver  04.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende

OMSKÆRING: Folketinget skal snart stemme om et forbud mod omskæring af drenge. Borgerforslaget, der blev fremsat for nogle måneder siden, er nu på vej i folketingssalen. Her bør politikerne bakke op om drengenes ret til selv at bestemme over deres egen krop.

Rituel omskæring af drenge er et indgreb, der er i strid med FN’s Børnekonvention. Omskæring uden medicinske argumenter på et menneske, der ikke er i stand til at give sit samtykke, er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper.

Mødrehjælpen er enig med de mange organisationer og borgere, der mener, at rituel omskæring ikke må foretages på personer, der er ude af stand til at selv at afgøre, hvad der skal ske med ens krop. Børn er ikke i stand til at træffe denne beslutning på et informeret grundlag, og derfor støtter Mødrehjælpen indførelsen af en aldersgrænse for rituel omskæring af drenge.

I Mødrehjælpen lægger vi vægt på, at barnets bedste kommer i første række. Også når det betyder indskrænkninger i forældrenes ønsker og behov.

Både drenge og piger skal beskyttes mod religiøs eller kulturelt begrundet kønskirurgi.

Forældre ønsker altid at gøre det bedste for deres børn. Det gælder også religiøse grupper, der med omskæringen knytter drengebørnene til et vigtigt og betydningsfuldt fællesskab. Men omskæring er et irreversibelt indgreb, og det udsætter børn for unødig smerte og sundhedsrisici, og i bund og grund er det en krænkelse af børnenes ret til at bestemme over deres egne krop.

Skal det gælde alle operationer?

Lars Nielsen Dronninglund skriver 07.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende
 
ALDERSGRÆNSE: Nina Thomsen udtalte (4.6.) sin tilslutning til et forbud mod omskæring af drenge.

Når direktøren for Mødrehjælpen udtaler sig i en sådan sag, forventer man naturligvis saglige argumenter. Eksempelvis en oversigt over de skader, omskæring kan forvolde, og hvor hyppigt de forekommer.

Men det ledte man forgæves efter.

Direktørens eneste argumenter var, at drengene skal være gamle nok til selv skal bestemme, og at drenge og piger skal beskyttes mod religiøs og kulturelt begrundet kønskirurgi. Altså rent moralske begrundelser.

Jeg mener ikke, at Mødrehjælpen har særlig kompetence til at udtale sig i moralspørgsmål.

Men da det nu er sket, vil jeg gerne stille følgende spørgsmål til Nina Thomsen:

Hvorfor vil du kun forbyde religiøs og kulturelt begrundet kønskirurgi? Der er da mange andre former for religiøst og kulturelt begrundede indgreb. F.eks. kosmetiske indgreb i form af retning af ører og tænder, fjernelse af skæmmende modermærker osv.

Hvorfor skal den slags indgreb ikke også udskydes, indtil barnet bliver 18 år og selv kan bestemme?

Husk kendsgerning og korrekte citater

Lars Nielsen Dronninglund skriver 09.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende
 
ISRAEL: Kære Peter Michael Lauritzen.

Det er en fornøjelse at diskutere med dig. Men hvis fornøjelsen skal blive fuldkommen, er der i det mindste to simple regler, som skal overholdes.

Den første er, at vi skal citere hinanden korrekt.

Jeg har for eksempel aldrig påstået, at FN udråbte Staten Israel, sådan som du skriver (7.6.).

Det var David ben Gurion, der udråbte Israel, men derved eksekverede han bare FN’s beslutning om at dele Palæstina i en jødisk og arabisk stat.

For du har ganske vist ret i, at normalt kan FN ikke udråbe nye stater, men det kunne de faktisk gøre i tilfældet Palæstina. Fordi Palæstina var oprettet af Folkeforbundet, som havde givet England mandat til at bestyre Palæstina for Folkeforbundet.

Da England meddelte, at det ville opgive mandatet med virkning fra 15. maj 1948, var det derfor op til FN at bestemme, hvad der skulle ske med Palæstina. For FN var Folkeforbundets successor.

Du og Amos Oz har naturligvis ret i, at David ben Gurion kunne have undladt at udråbe staten Israel.

Men det ville have været en yderst mærkværdig handling i betragtning af, at FN havde spurgt araberne og jøderne, hvad der skulle ske med Palæstina. Og jøderne havde anbefalet en deling af landet, medens araberne ønskede en énstats-løsning.

Desuden var situationen på uafhængighedsdagen 14. maj 1948, at Palæstina var i oprør.

Landet var i månedsvis blevet invaderet af Den Arabiske Befrielseshær, Jihadhæren og Det Muslimske Broderskab, og et angreb fra den Arabiske Liga var nært forestående. Det var med andre ord for sent at forhandle og nødvendigt at slås.

Den anden regel er, at vi ikke skal forveksle formodninger og kendsgerninger.

Det er f.eks. en formodning, når du (7.6.) påstår, at Israel er en atommagt. Det er ganske vist en formodning, som jeg deler, men det er aldrig blevet officielt verificeret. Og selv om det skulle være rigtigt, gør det ikke automatisk Israel til Mellemøstens Supermagt. For problemet med atomvåben er, at de er meget vanskelige at bruge. For den, der begynder at bruge atomvåben, vil påkalde sig hele verdens vrede. Det er bl.a. derfor, at Indien og Pakistan aldrig har brugt deres atomarsenal imod hinanden.

Det er ligeledes en formodning, når du antager, at Rabin ville have indgået fred med PLO.

Vi kan ganske vist ikke vide, hvad Rabin ville være gået med til for at opnå fred.

Men i 2000 krævede palæstinenserne under forhandlinger i Camp David, at Israel skulle udlevere Østjerusalem, som Israel havde annekteret i 1980.

Desuden skulle efterkommerne efter de palæstinensere, der flygtede i 1947-49 have ejendomsret til den jord, deres forfædre havde forladt. Dvs. størstedelen af det frugtbare land og det meste af byerne. Da de ikke kunne få det, afbrød de forhandlingerne.

Jeg tror ikke, at de havde krævet mindre af Rabin, og jeg tvivler på, at Rabin ville have accepteret deres krav. Men det naturligvis en formodning og ikke en kendsgerning, for Rabin fik jo aldrig chancen til at forhandle færdigt med palæstinenserne.

Belæring bliver ingen klogere af

Peter Michael Lauritzen Frederikshavn skriver 07.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende
 
ISRAEL: Lars Nielsen, Dronninglund, er en sjov mand, der har sin særlige fornøjelse i at fremtræde som sandhedens apostel. Især når det gælder Israel.

Han ønsker (5.6.) at belære verden og mig om følgende: David Ben Gurion udråbte ikke Israel som stat i maj 1948. Det havde FN gjort! Jamen, det er ganske enkelt ikke rigtigt. FN havde lavet en delingsplan i november 1947, men det er ikke det samme som at udråbe en stat. I øvrigt blev delingsplanen forkastet af de arabiske stater. En stat er noget mere end et territorium, og FN kan ikke udråbe en stat! Derfor var det Ben Gurion, der gjorde det i Tel Aviv. Amos Oz, den bekendte israelske digter, fortæller det i ”Judas”, og altså - med al respekt for Lars Nielsen i Dronninglund - opfatter jeg Oz som pålidelig og troværdig.

Lars Nielsen mener også, at det er forkert, når jeg påstår, at Israel er Mellemøstens stærkeste militærmagt. Han nævner, at Saudi-Arabien har et svimlende militærbudget. Lars Nielsen må have mig undskyldt: Israel er den eneste atom-magt i Mellemøsten, og det alene gør, at Israel ubetinget er den stærkeste militærmagt.

Det er simpelthen hævet over diskussion. Selv en så påståelig person som Lars Nielsen må bøje sig for den kendsgerning. Det kan forekomme underligt, at dette spørgsmål overhovedet kan diskuteres. I øvrigt er der den detalje, at Israel og Saudi-Arabien i øjeblikket er strategisk allierede mod Iran som en fælles fjende.

Endelig findes der ifølge Lars Nielsen ingen palæstinensisk myndighed, som Israel kan forhandle en fred med. Det er da rigtigt, at de palæstinensiske myndigheder ikke er én, men mindst to i øjeblikket, men i de omtalte Oslo-forhandlinger med Yasser Arafat og PLO var det afgørende gennembrud, at PLO anerkendte Israels eksistens, er jeg nødt til at oplyse om. Ellers ville Rabin og Peres aldrig være gået med til nogen aftale. Og hvem smadrede disse Oslo-forhandlinger? Det gjorde en højre-ortodoks israeler, der myrdede Rabin. Jeg synes ærligt talt, det er for billigt at lægge alle problemerne over på palæstinenserne. De har mange nok i forvejen.

Lars Nielsen skal have tak for sin enestående belæring, som ikke gør nogen klogere på noget. Tværtimod.

Slutte fred - med hvem?

Lars Nielsen, Dronninglund skriver 05.06.2018 i Nordjyske Stiftstidende
 
ISRAEL: Peter Michael Lauritzen har besøgt Israel (På kanten søndag 3.6.) og har gjort sig en række tanker, som det vil føre alt for vidt at diskutere. Men tre udsagn skal ikke stå uimodsagt:

1. Var det forkert af Ben Gurion at oprette staten Israel?

Det var FN og ikke David Ben Gurion, der besluttede at oprette Israel.

2. Israel er Mellemøstens stærkeste militærmagt!

Saudi-Arabien bruger 70 mia. dollar om året på sit forsvar. Tyrkiet bruger 18,5 mia. dollar, Israel bruger 16,5 mia. dollar og Iran bruger 14,5 mia. dollar (Kilde: SIPRI år 2017).

3. Netanyahu tør ikke slutte fred!

Hvem skal han slutte fred med?

Palæstinenserne har ingen lovlig repræsentant. Præsident Mahmoud Abbas embedsperiode udløb i 2010.

Det palæstinensiske parlaments embedsperiode udløb i 2011, og Gazastriben er ulovligt besat af Hamas.

I øvrigt forlanger Abbas, at Israel skal ophøre at være en jødisk stat, og at jorden skal gives tilbage til efterkommerne af de palæstinensere, der flygtede i 1947.

Israel - det forjættede land?

Peter Michael Lauritzen skriver 3.juni 2018 i Nordjyske Stiftstidende

ISRAEL: Israel - det forjættede land? Israel - det forbandede land? Israel - det hellige land?
Peter Michael Lauritzen er lektor ved Frederikshavn Gymnasium & hf-kursus, dr.phil. fra Københavns Universitet. E-mail: pmlauritz@gmail.com

Intet andet land vækker så modstridende synspunkter som Israel.

Selv en så prominent herre som det moderne Israels kendteste forfatter, Amos Oz, må stille spørgsmålene på ny og lade ret og uret, sandt og falsk, flyde mellem forskellige opfattelser i den helt aktuelle roman ”Judas” fra 2017: Var det rigtigt at oprette staten Israel i 1948? Eller var der andre og bedre muligheder? Var Judas den første kristne? Og var Jesus en jødisk fantast?

NUTID OG fortid smeltes sammen i spørgsmålet om, hvem der er frelser, hvem forræder. Der er nemlig ingen nemme svar og løsninger på hverken fortid eller nutidens ødelæggende konflikt, der foregår mellem det mægtige, a-våbenbevæbnede Israel og et afmægtigt og ydmyget palæstinensisk samfund på Gaza-striben og dele af Vestbredden.

EN FANTASTISK rejse til landet, ”der flyder med mælk og honning” ifølge 4. Mosebog, men som ellers er tør ørken, små oaser, golde bjerge og frugtbare dale, et land med et konstant vandforsyningsproblem og med udsigt til udtørring af Det døde Hav, har foranlediget de følgende overvejelser.

I dag flyder der vin, dadler og citrusfrugter fra landet, men ellers er det raffineret high-tech inden for en række avancerede industrier, herunder militærindustrien, der skæpper i kassen og gør de fleste israelere velstående.

Vandmanglen er løst ved afsaltning af havvand, og den rensede vand lagres i reservoirer, hvor ferskvandsfisk bruges til at afgøre, om vandet er rent og brugbart for mennesker. Israel er et hypermoderne samfund med teknologiske løsninger på ethvert problem: Jeg ville dog nødigt være israelsk ko på kibbutzens kotel med it-styret, industriel mælkeproduktion som højeste formål.

ARI SHAVIT har skrevet den fremragende ”Mit forjættede land”, der begynder med den første indvandring til Palæstina-området for så længe siden som i slutningen af 1800-tallet.

Arabere og jøder boede allerede den gang ved siden af hinanden uden konflikter og som mere eller mindre selvstyrende borgere i det store osmanniske rige. Indvandringen kom fra europæiske lande og var inspireret af den nyligt formulerede zionisme, Theodor Herzls forestillinger om et genskabt land for diaspora-

jøderne, der jo blev fordrevet for så længe siden som ved Jerusalems ødelæggelse i 70 e. Kr. og var flygtet ud i alle dele af den omliggende verden: diasporaen. Herzl havde to bekymringer: Den ene at jødedommen ville forsvinde i Vesteuropa på grund af assimilation; den anden at det trak op til jødeforfølgelser i Central- og Østeuropa. I øvrigt vovede han at forestille sig, at verdens jøder kunne samles andre steder, Afrika eller Sydamerika, end i Palæstina. Det gjorde ham selvfølgelig til en forræder ud fra en ortodoks zionistisk synsvinkel.

HADET TIL jøderne er i første omgang kristendommens altoverskyggende ansvar: Jøden Judas Iskariot forrådte Jesus i Getsemane Have, og jøderne krævede Jesus korsfæstet i stedet for Barabbas, og Pontius Pilatus vaskede som bekendt sine hænder.

Kirkefaderen Augustin tillader sig de voldsomste anklager mod jøderne.

Reformatoren Martin Luther skriver et uhyrligt smædeskrift mod jøderne.

Jøderne var frataget et utal af rettigheder i Europa; forfølgelser, pogromer, fandt sted i store dele af Europa: Inkvisitionen i Spanien uddriver jøderne i Middelalderen; i Østeuropa er jødeforfølgelser jævnligt forekommende.

I DET indre København har vi jødefejden i 1819-20 med ødelæggelse af jødiske forretninger. Darwins udviklingslære blev fortolket racistisk som den stærke races ret til overlevelse på bekostning af de svage: semitterne og slaverne; det 19. og 20. århundredes anti-semitisme blev født i den europæiske oplysnings snavsede baggård: i Tyskland, i Frankrig, i Rusland.

Den katolske kirke og den tysk-nationale kirke samarbejde direkte med nazisterne i 1930’erne og under Anden Verdenskrig. Det er en absolut skamfuld historie, Europa bærer på i forhold til jøderne. Den endte med holocaust.

FRELSERE BLIVER hyldet, forrædere bliver udstødt eller henrettet. Men hvem er hvem? Amos Oz, bosiddende i den hvide by Tel Aviv, hvis gamle kerne er tegnet af tyske arkitekter fra Bauhaus-skolen, der blev fordrevet af nazisterne, tillader sig i ”Judas” at stille spørgsmålet, om David Ben Gurion, den moderne israelske stats fejrede grundlægger i maj 1948, i virkeligheden tog fejl, da han udråbte staten Israel og startede den krig, der allerede var i gang mellem israelske kampgrupper og palæstinensiske og engelske enheder? Eller om det modsatte synspunkt, det forræderiske Judas-synspunkt, havde været bedre, at området Palæstina efter den engelske opgivelse skulle styres af et FN- eller et USA-mandat?

DER HAVDE jo været en delvis fordragelig sameksistens mellem indvandrende zionister og den lokale befolkning i den første lange tid både under osmannisk og britisk styre, f. eks pionerkibbutzen Ein Harod eller appelsinplantagen Rehovot, selv om der kom kampe, fordrivelser og opstande især fra o. 1930, særligt slemt fra 1936 til -39, og en generel mobilisering af undergrundsgrupper, den jødiske Haganah f. eks., frem til FN’s grænsedragning i 1947 og udråbelsen af staten Israel i 1948 og Uafhængighedskrigen.

VI OPLEVEDE på turen et land, der er militariseret i en grad, vi slet ikke kender til. Overalt i byerne, på cafeen, ved svømmepølen, til sabbat-middagen i kibbutzen så vi unge mænd og kvinder i uniform eller helt civilt med maskinpistoler hængende over skulderen.

Hæren spiller en kolossal rolle i Israel. En tur til Golan-højderne var tæt på at blive aflyst, fordi der havde været en natlig missil-træfning mellem iranske batterier i Syrien og det israelske ”missilskjold”.

DET ER totalt absurd at bade ved Tel Avivs skønne middelhavskyst og vide, at 100 kilometer sydpå skyder israelske skytter på regeringsordre med skarpt mod palæstinensiske demonstranter.

Skizofrenien er voldsom og trykkende - værst for den palæstinensiske befolkning i ”fængslet” Gaza, der ydermere lider under Hamas’ voldelige styre, men også for en blot minimalt reflekteret israeler.

Situationen er indlysende uholdbar, og som den ubetinget stærkeste part i Mellemøsten, politisk, militært og økonomisk, påhviler der Israel et særligt og krævende ansvar. I Israel frygter man det arabiske overfald og at blive kastet i Middelhavet; i Mellemøsten frygter man et Israel, der udvider sit territorium til Irak.

Kom Abram/Abraham i 1. Mosebog ikke fra Kaldæernes Ur, der ligger i det nuværende Irak?

Sådan er ortodoks, højreorienteret israelsk ”tænkning”, der ser bosættelserne legitimeret i et bibelsk Stor-Israel. Frygt er en frygtelig følelse.

DET STORE traume i Israel indtraf, da en højreekstremistisk, ortodoks jødisk terrorist 4. november 1995 myrdede premiereminister Yitzhak Rabin på den centrale fredsplads i Tel Aviv: det var en følge af Rabin og Perez’s Oslo-aftaler med PLO og Yasser Arafat og den israelske højrefløjs brutale kamp mod fredsprocessen, mod en fornuftig ordning af forholdet mellem palæstinensere og israelere på vej mod en tostatsløsning.

DENNE fredsproces har i dag meget lange udsigter: Oslo-eksperimentet smuldrede med Rabins tragiske død; og den ene populistiske ministerpræsident har haft magten efter den anden, Benjamin Netanyahu længst, og han er ikke nogen modig og stærk fredsmager, men en bange og svag kriger, styret af en jødisk-ortodoks højrefløj.

Glem ikke historien

Søren Pape Poulsen formand for Det Konservative Folkeparti skriver 16.05.2018 i Nordjyske Stiftstidende.

ISRAEL: Staten Israel fylder 70 år. I mange år har mange lande i området ønsket at udslette Israel. Nu er der to lande, som har diplomatiske forbindelser med Israel - Jordan og Egypten. Det er da en begyndelse, men ærgerligt, at det demokratiske Israel stadig er så udsat og er nødsaget til at opretholde et meget stort militær og sikkerhedsapparat. Der er ofte stor kritik af Israel, og det undrer mig, at mange synes at glemme historien. Israel er nødt til at forsvare sig, og seksdages-krigen havde jo den konsekvens, at Israel indtog områder for bedre at sikre sig mod angreb. Jeg håber, at Israel også de næste 70 år er en stat, der oplever fremgang og forhåbentlig kan leve i fred uden lande, der ønsker at fjerne Israel fra jordens overflade.

Anerkend Jerusalem

Stig Grenov formand for KristenDemokraterne skriver 15.05.2018 i Nordjyske Stiftstidende

HOVEDSTAD: KristenDemokraterne anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Det er enhver suveræn stats ret selv at vælge sig sin hovedstad. Efter 70 års selvstændighed er det derfor på tide, at Danmark anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Det er et mummespil ikke at anerkende Jerusalem som hovedstad, når Knesset, højesteret og alle regeringsfunktioner de facto er beliggende der. KD er bevidst om de mange religiøse følelser til byen, og vi bytter ikke blod for mursten. Danmarks ambassade bør derfor kun flyttes, hvis Israel kan anvise en grund i den vestlige, overvejende jødisk befolkede del. For KD er det væsentligt, at der ikke lægges hindringer i vejen for den fremtidige fredsproces mellem Israel og palæstinenserne. Splid mellem de mange forskellige etniske og religiøse grupper skal søges erstattet af dialog. Jerusalem skal efter gensidig aftale mellem Israel og palæstinenserne stadig kunne blive hovedstad i begge lande.

Indlæg fra Israel om omskæring!

Et NVAI medlem Keren Gitte Gigi skriver 12.05.2018

emne: Omskæring af drenge.

Omskæringen af drengebabyer er blevet foretaget i tusindvis af år på milliarder af otte dage gamle drengebørn. Det er efter den jødiske tro måden at komme ind i jødedommen på. En nyfødt dreng er ikke jøde og har ikke navn, før han på den ottende dag bliver omskåret. Mange drenge er født uden forhud, og der bliver selvfølgelig ikke foretaget omskæring, men man “stikker” drengen for at få en enkel dråbe blod ud. Også ved omskæring bløder det næsten ikke, og hvis der er smerte, er den så lille og kort, at det intet betyder. Omskæringen bliver foretaget på den ottende dag i barnets liv ikke kun af religiøse grunde, men også af hygiejne grunde. Der foruden er det vigtig at vide, at den ottende dag i et menneske liv er dagen, hvor blodtrykket er lavt,  kropsvævet er stærkest, og en lille rift  har større mulighed for at lukke sig øjeblikkeligt, idet der da er særlig mange  flere hvide blodlegemer i drengens blod, end der er senere.

Der kan skrives og siges meget - meget mere om omskæring, men jeg vil slutte her og bede jer alle huske, at vi jøder efterkommer et løfte over for G~D, og det er ikke noget man “bare” sløjfer af alle mulige fremførte mærkelige grunde.

Jeg har en søn og tre drenge børnebørn, alle er blevet omskåret, ingen af dem husker det eller lider af det. Tvært imod, de ved, de er jøder og har et specielt forhold til G~D.            

Husk at ALLE 613 regler som jødedommen er bygget på, kan deles i to grupper: kroppens hygiejne og sjælens velvære.

Shalom til jer alle og må G~D holde sin beskyttende hånd over alle.
AMEN !

Gitte

----------------------------------------------------------------------

Had eller mangel på forståelse?

Hans Lodberg skriver 09.05.2018 i Nordjyske
OMSKÆRING: Afspejler den seneste tids indlæg fra skribenter, der ved lov ønsker at kunne forbyde omskæring af jødiske drengebørn, antisemitisme og jødehad, eller ser det blot sådan ud?
 

Eller er det måske udtryk for misforstået medlidenhed, når nogle ønsker, at det bliver forbudt at omskære jødiske drengebørn?

At forbyde omskæring er imidlertid at fratage dem retten til at følge en af jødefolkets flere tusinde år gamle sædvaner. En sædvane, der netop dokumenterer det jødiske drengebarns, den voksne mands tilhørsforhold til sit folk og sin religion.

Emma Marie Kongsbak Bertelsen skriver (22.4.), ”Det, at man har gjort noget forkert i flere år (flere år er til hendes orientering altså op mod 4000 år) er ikke et argument for at fortsætte i samme dur”. Et kulturelt betinget indgreb ved at omskære drengen på ottendedagen, er et blandt mange elementer i den jødiske religion, der har formået at holde jødefolket levende og troende, gennem alle de frygtelige trængsler, det har været udsat for gennem årtusinder.

Casper Hedegaard udtrykker (25.4.) samme mangel på forståelse, for de jødiske drengebørns behov for at kunne identificere sig som jøder.

Han skriver således, ”at trossamfundene må tilpasse sig tidsånden(!) og gældende lovgivning for at kunne trives”. Til det er at sige, at havde jødefolket tilpasset sig tidsånden op gennem tiderne for at kunne trives, havde det næppe eksisteret i dag.

Når han i ”sin optik ser omskæring som tegn på en utrolig svag tro”, skulle han kigge på jødedommens høje alder sammenholdt med kristendommens kun 2000 år.

Sten Würtz skriver (3.5.): ”Det har gennem årene skurret i mit øre og mit sind (64 år), at mennesker mener, at det er i orden at gennemføre et så alvorligt indgreb i et andet menneskes liv uden at spørge om lov”. Alvorligt eller ej, så er drengens penis helet på to til tre dage efter omskæringen.

Med al respekt for den opdragelse i den kristne tro, som Sten Würtz’ mor har givet ham, en opdragelse, mine forældre også har givet mig, så giver den kristne tro hverken ham eller mig eller andre ret til at bedømme jødedommen med kristendommen som målestok.

For 500 år siden gjorde Martin Luther den fejltagelse at fordømme jøderne, da de heller ikke dengang ville lade sig ændre, endsige lade sig døbe i den kristne tro.

Datidens antisemitisme blev alvorligt styrket ved Luthers fordømmelse af jøderne, en slidstærk antisemitisme, der trækker spor helt op i vores nutid.

Jeg har siden 1972 besøgt Israel 25 gange, og jeg har jødiske venner både i Israel og i Danmark, og aldrig nogensinde har jeg mødt en jødisk mand, der ikke var stolt og taknemmelig over hans forældres beslutning om at lade ham få pagtstegnet ved blive omskåret.

Karl Maksten har (13.4., 30.4., 2.5. og 5.5.) på bedste vis redegjort for, hvorfor vi respektfuldt skal undlade at gribe ind i den jødiske kultur og religion.

Misforstået hensyn

Karl Maksten skriver 05.05.2018 i Nordjyske
OMSKÆRINGSFORBUD: Gennem årtusinder har jødedommen levet under det for dem guddommelige pagtstegn, at de skal omskære deres nyfødte drengebørn. Det kan hverken jeg eller Sten Würtz lave om på. Vi må ganske enkelt respektere det mosaiske trossamfunds grundlovssikrede og indiskutable ret til at leve under deres guddommelige pagtstegn.

Würtz påstår (3.5.), at der er tale om vold og ikke frihed, når jødefamilier lader deres nyfødte drenge omskære. Den forbigående og beskedne smerte (der er jo tale om lokalbedøvelse), som drengen udsættes for, er for intet at regne mod den, som han nødvendigvis må udsættes for, når han skal vaccineres mod forskellige sygdomme - alene mindst 10 vaccinationer i det første leveår.

Disse vaccinationer sker vel ikke i frihed, men i allerhøjeste grad til barnets tarv.

Lad os lige tænke os, at en jødisk familie - af misforstået hensyn til barnets tarv - ville undlade at udsætte deres nyfødte drengebarn for omskærelse.

Dette barn vil hurtigt opleve ikke at være omskåret og under sin opvækst derfor tro, at han ikke er et fuldgyldigt medlem af sin troende jødiske familie. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen ansvarlig jødisk familie ville turde eksperimentere med deres barns tarv og skæbne.

Der er tale om vold - ikke frihed

Sten Würtz skriver 03.05.2018 i Nordjyske Stiftstidende
OMSKÆRING: Karl Maksten mener (2.5.), at respekt for trosfrihed giver dig ret til at omskære og fundamentalt ændre en nyt menneskes liv i forhold til, hvordan ”Gud” har skabt drengen eller pigen.

Det har igennem årene skurret mit øre og mit sind (64 år), at mennesker mener, at det er i orden at gennemføre et så alvorligt indgreb i et andet menneskes liv uden at spørge om lov.

Nej, Karl Maksten – det har intet med religionsfrihed at gøre, men om en menneskeskabt udøvelse af magt og kontrol.

Jeg er et religiøst menneske, primært fordi min mor gav mig forståelsen for tilgivelsen og for, at vi skal opføre os ordentligt.

Det, du kalder religiøs trosfrihed, er vold mod din næste og noget, som du ikke kan sige undskyld for og genskabe. Det er afskyeligt og udtænkt af ”oldmennesker”, der bestemt kun tænkte på magt, kontrol og indflydelse over din næste, hvor Jorden var flad, og hvor mennesker, der mente noget andet, blev pint og plaget for at give herskere med toraen/bibelen/koranen i hånden ret. Men en helt anden, ikke-oplyst tid. Og så skriver du sådan!

Jeg kan oprigtigt blive så gal over det misbrug af en i øvrigt god tanke om, at vi har en Gud, der passer på os. Det ses ikke kun i dette eksempel med omskæring. Verdens krige udspringer i religiøs misforståelse og selvskabt verdensbillede. Det har intet med Gud at gøre.

Vis større respekt for trosfrihed

Karl Maksten skriver 02.05.2018 i Nordjyske Stiftstidende
OMSKÆRING: I Danmarks Riges Grundlov § 67 står der: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.
 

Ud fra grundlovens ord kan der altså intet være til hinder for, at danske jøder må dyrke Gud på en måde, der stemmer med deres overbevisning, altså den jødiske religion.

I henhold til denne religion skal deres drengebørn omskæres.

At nægte det jødiske trossamfund dets grundlovssikrede ret til at udleve sin trosfrihed må være grundlovsstridig.

Denne indstilling afslører tillige en slet skjult antisemitisme, når formodentlig oplyste mennesker i misforstået bedreviden vil forbyde det jødiske trossamfund at lade sine nyfødte drengebørn omskære, skønt denne religiøse akt er ældre end vor bibel.

Ifølge Første Mosebog 17,12 oprettede Gud en evig pagt med Abraham og hans folk.

Folkets del af denne pagt skulle være, at alle nyfødte drengebørn skulle omskæres. Med dette pagtstegn har jøderne gennem alle slægtled udlevet den guddommelige pagt og vist deres egenart.

Omskærelse af nyfødte drengebørn indenfor jødedommen har imidlertid fået vidtrækkende indflydelse på og konsekvenser for hele den civiliserede verden.

Det kan man læse om i Lukas 2,21, nemlig den ultrakorte bibeltekst, der prædikes over nytårsdag efter 1. tekstrække:

”Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af engelen, før han blev undfanget i moders liv”.

Når denne bibeltekst er prædiketekst netop til nytårsdag, skyldes det, at dagen for Jesu omskærelse er blevet sat som vor tidsregnings begyndelse, selv om hændelsen fejlagtigt bliver betegnet som før eller efter Kristi fødsel.

Giv ikke efter for jødehad

Karl Maksten skriver den 30. april 2018 i Nordjyske Stiftstidende.

OMSKÆRING: Det er med dyb skam i sindet, at man som kristen er vidende om, at det ikke mindst var den kristne kirke, der gennem århundreder lagde jøder for had.

Det er intet mindre end ukristeligt at lægge noget menneske for had. I 1943 gjorde den danske kirke på en befriende måde sin stilling klar over for den tyske besættelsesmagt: ”Overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder af racemæssige eller religiøse grunde, er det den danske kirkes pligt at protestere derimod. Vi vil aldrig kunne glemme, at kirkens herre, Jesus Kristus fødtes i Bethlehem af Jomfru Maria ifølge Guds forjættelser til Hans ejendomsfolk, Israel. Jødefolkets historie indtil Kristi fødsel rummer forberedelsen til den frelse, Gud har beredt alle mennesker i Kristus. Dette kendetegnes ved, at Gamle Testamente er en del af vor Bibel”.

Det kunne synes meningsfuldt at fremsætte en lignende erklæring i dag.

I det mindste må kirken overalt på jorden som bærer af civilisation protestere, hver gang antisemitismen giver sit menneskefjendske væsen til kende.

Endvidere må den kristne kirke benytte enhver lejlighed til at gøre en beskeden bod for den skade og ondskab, den gennem tiderne har tilføjet jødiske befolkningsgrupper, hvor det end skete.

Formodentlig de mest omfattende jødeforfølgelser, verden har kendt, fandt sted i Europa i 1900-tallet. I 1914 blev 600.000 jøder deporteret til det indre Rusland, fordi de regnedes for at være tyskervenlige. I forbindelse med den russiske revolution kom russiske jøder under dobbeltild, idet både bolsjevikkerne og de kontrarevolutionære massakrerede jøderne, der beskyldtes for at støtte modparten. Det nazistiske styre i 1930’ernes Tyskland tog ved lære af fortidens grusomheder og gennemførte verdenshistoriens største jødeudryddelse, en skændselsgerning, som aldrig kan eller må glemmes. Et sådant barbari kan slet ikke sones. Kun afstumpet magtsyge, psykopatisk lyst til ondskab og fordummet uvidenhed kan forklare dette kulturskred, som den vesterlandske civilisation burde have undgået.

Trods rigeligt med skræmmebilleder kan der stadig registreres chikanerende episoder og former for jødehad her i landet.

De kan kun betragtes som grove forbrydelser ved på nogen måde at forulempe jøder, verbalt eller korporligt. Der bør slås hårdt ned på forbrydelser af den karakter, som absolut kun kan begås af meget primitive og samfundsfornedrende elementer.

En slet skjult antisemitisme erfares tillige i, at såkaldt oplyste mennesker i misforstået bedreviden vil forbyde jøderne at omskære deres nyfødte drengebørn, skønt denne religiøse akt er ældre end vor Bibel. Ifølge Første Mosebog oprettede Gud en pagt med Abraham og hans folk. Folkets del af denne pagt skulle bl.a. netop være, at alle nyfødte drengebørn skulle omskæres. Med dette pagtstegn har jøderne gennem alle slægtled udlevet den guddommelige pagt og vist deres egenart.

Omskærelse eller omskæring skal foretages på ottendedagen efter et drengebarns fødsel. Lukas 2,21 fortæller om en ganske særlig omskærelse, som stadig har betydning for hele den civiliserede verden: ”Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus”.

Dette budskab er kirkeårets korteste og prædiketekst til Nytårsdag iht. 1. tekstrække. Denne omskærelsesdag har siden været betragtet som begyndelsen på vor tidsregning.

Lad børnene vælge selv

Casper Hedegaard skriver 25.04.2018 i Nordjyske Stiftstidende

OMSKÆRING: Det er min klare holdning, at rituel omskæring af drengebørn skal forbydes. Barnets ret til at kunne bestemme over egen krop må til hver en tid veje højere end andre interesser.
 

Egentlig er jeg lidt uforstående over for, at omskæringsforbuddet er blevet omtalt som et ”forbud”. For mig drejer det sig nemlig ikke som et forbud, som vi normalt kender det. Altså, noget som indskrænker vores frihed. Omskæringsforbuddet er med omvendt fortegn og er i virkeligheden en frihedsudvidende rettighed for barnet, og det er vel ikke så ringe endda.

Man skal til hver en tid prøve at se tingene fra alles sider, og derfor har jeg også lyttet argumenterne fra fortalere for omskæring.

Der er umiddelbart to hovedargumenter.

Det ene er, at et forbud vil være en krænkelse af de danske muslimer og jøder.

Det andet er, at omskæring stadig vil finde sted, blot i udlandet eller under ukontrollerede forhold.

Til det første vil jeg sige, at hvis den eneste måde, at man kan opretholde sit trossamfund er ved at omskære drengebørn, så er det i min optik et tegn på en utrolig svag tro.

Troen i sig selv må vel være bærende - også selvom man piller enkelte ritualer ud.

Trossamfundene i Danmark må tilpasse sig tidsånden og gældende lovgivning for at kunne trives.

På den anden side peger flere peger på, at omskæring stadig vil finde sted, dog under mindre kontrollerede forhold. Nogle mener, at der vil foregå omskæringer på køkkenbordet af uprofessionelle omskærere til stor fare for barnet.

Til det vil jeg bare sige, at hvis man er villig til at begå lovbrud og samtidig udsætte sit barn for unødig livsfare, så er man på ingen egnet til at være forælder.

Danmark er kendt for at have store rettigheder til børn og unge. Det er ikke en selvfølge, at man lytter og ophøjer barnets ret i denne verden. Lad os fortsætte ned af den vej og udvide frihedsrettighederne for dem, som endnu ikke kan tale for sig selv. Lad os give vores børn lov til selv at vælge.

Rituel omskæring? Ellers tak

Emma Marie Kongsbak Bertelsen skriver 22.04.2018
FORBUD: Rituel omskæring? Nej tak! Personlig frihed og børns tarv vil til enhver tid vægte højere end barnets forældres religion. Det, at man har gjort noget forkert i flere år, er ikke et argument for at forsætte i samme dur. Om ikke andet må personlig frihed og rationalitet vægte over religiøse traditioner.
 

Hvor er det liberale? Bør man ikke udøve sin religion i Danmark, som man selv ønsker? Jo – men til et vist punkt. Dét, at religiøs omskæring af drenge er lovligt i Danmark; dét er i sig selv utilgiveligt. Men hvad er forskellen på en religiøs tradition som omskæring af drengebørn kontra dåb?

Er det ikke bare symbolpolitik? Nej. Det er et kæmpe, rungende nej herfra. Forskellen ligger ikke mindst i, at man som døbt vil kunne melde sig ud folkekirken. En omskæring kan du til gengæld ikke lave om. Det er om ikke andet et ar for livet.

Hvad er alternativet? Et forbud! Et forbud, som kort sagt handler om retten til at bestemme over eget liv og egen krop, hvilket i sig selv er en af de vigtigste rettigheder i et moderne demokrati – det må der absolut ikke være nogen tvivl om!

Kære politikere på Borgen: Sæt forbud for de rigtige ting! Glem alle de andre, unødvendige, håbløse forbud – håbløse forbud såsom burkaforbuddet! Koncentrér jer om det, der giver mening. Forbyd omskæring af drengebørn.

Ikke lemlæstelse

Karl Maksten skriver 13.04.2018 i
Nordjyske Stiftstidende

OMSKÆRELSE: Igen finder nogle politikere og andre det passende at gøre sig kloge på jødefolkets rituelle omskærelse af deres drengebørn. Der er endda personer, som påstår, at det beskedne indgreb er vold, lemlæstelse og indgreb i det enkelte menneskes selvbestemmelse. Det beskedne indgreb kan slet ikke betegnes som vold, endsige lemlæstelse. Der er jo heller ikke tale om vold eller lemlæstelse, når forældre finder det korrekt at udsætte deres børn for vaccinationer af forskellig art.
 

Hvad angår begrebet selvbestemmelse og bestemmelse over egen krop, er det ethvert ansvarligt forældrepars ret og pligt at drage omsorg for deres børns liv og trivsel. Her kan vi bl.a. tænke på hver eneste dåbshandling med tilhørende faddertiltale, hvilket i en nøddeskal er en forudsætning for, at vi som danskere vil kaldes et kristent folk.

Ethvert menneskebarn, der er kommet til verden, får sin opvækst under de vilkår, som det er født ind i. De forældre, som ethvert menneske er født af, den familie og det samfund og den herskende kultur, har gjort den enkelte til et produkt af mangfoldige påvirkninger, som det under sin opvækst har haft. Intet menneske har nogen sinde været et produkt af ingenting, intet menneske er en ø, et individ frit svævende i et intet.

Jødefolkets historie har vi kristne som vor forudsætning. Den første del af vor bibel er identisk med denne historie, som også Jesus i sin forkyndelse flittigt henviste til. Lige så lang tid tilbage, som jødefolket har eksisteret som sådant, helt tilbage til stamfaderen Abraham, har omskærelse af drengebørn fundet sted.

I 1. Mosebog kapitel 17 i Det Gamle Testamente får vi at vide, at omskærelse af jødernes drengebørn er en del af den pagt, som Gud indgik med dette folk, her gengivet i uddrag: ”Og dette er min pagt, som I skal holde, pagten mellem mig og jer, at alt af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal omskæres på jeres forhud; det skal være et pagtstegn mellem mig og jer. Otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos jer. Min pagt på jeres legeme skal være en evig pagt”.

Denne pagt har alle troende jøder overholdt siden – og gør det den dag i dag.

Sidst af alle burde kristne overalt i verden tillade sig at blande sig i jødefolkets udøvelse af deres religion, og da især noget så centralt som omskærelse af deres drengebørn, som er jødefolkets guddommelige pagtstegn. Det kan vel sammenlignes med, om nogle ville sætte spørgsmålstegn ved, at kristne forældre ønsker at lade deres spæde børn døbe. Man kunne jo hævde, at dåb af spædbørn er et indgreb i de spæde børns tilværelse, og at dåben derfor burde vente, indtil personen selv kunne bestemme.

Den muslimske religion har i sin lære gjort omfattende brug af hændelser både fra bibelens Gamle Testamente og oldkirkens ritualer. Således har denne religion også gjort brug af omskærelse af drengebørn, uden der dog er tale om noget pagtstegn. Ligeledes finder i udbredt grad omskærelse af drengebørn sted blandt USA’s kristne, uden at der her kan være tale om noget pagtstegn; formodentlig er her blot tale om en efterligning af den jødiske skik samtidig med, at der er tale om en forebyggende hygiejnisk handling.

Den jødiske omskærelse af drengebørn har imidlertid fået vidtrækkende indflydelse på og konsekvenser for hele den civiliserede verden. Det kan man læse om i Lukas 2,21, nemlig den ultrakorte bibeltekst, der prædikes over Nytårsdag efter 1. tekstrække; her står: ”Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af engelen, før han blev undfanget i moders liv”. Når denne bibeltekst er prædiketekst netop til Nytårsdag, skyldes det, at dagen for Jesu omskærelse er blevet sat som vor tidsregnings begyndelse, selv om hændelsen fejlagtigt bliver betegnet som før eller efter Kristi Fødsel.

Gælder der andre regler for jøder?

Lars Nielsen skriver den 17.04.2018 i NordjyskeStiftstidende

ISRAEL: Holger Graversen skriver (15.4), at jøder ikke må slå sig ned på Vestbredden. Men så enkelt er det ikke. I 1917 lovede englænderne jøderne et nationalt hjem i Palæstina (Det nuværende Israel + Vestbredden og Gaza). Dette løfte gentog Folkeforbundet i 1923, hvor det blev fastslået, at jøder har ret til at bosætte sig i hele Palæstina. Denne ret er aldrig blevet ophævet, hverken da Palæstina blev delt i 1947 eller senere. Derfor er mange jøder af den opfattelse, at de har ret til at slå sig ned på Vestbredden.
 

FN’s Sikkerhedsråd har gentagne gange fordømt de israelske bosættelser med henvisning til Geneve- konventionen, som forbyder besættelsesmagter at bosætte deres statsborgere i besatte områder. Det indebærer, at jøders ret til at bo på Vestbredden er suspenderet, så længe besættelsen fortsætter. Men Sikkerhedsrådet har ikke sagt, at jøderne har mistet deres ret til at bo på Vestbredden, når besættelsen en gang ophører. Det er derfor en af de ting, der skal diskuteres ved en kommende fredsslutning, og her kommer man ikke uden om, at der i dag bor 600.000 jøder på Vest- bredden. Har H.G. i øvrigt tænkt over, at der bor flere millioner russere i de baltiske lande. De indvandrede, mens landene var under russisk besættelse. Mener H.G. også, at deres tilstedeværelse er ulovlig, eller gælder der andre regler for jøder end for russere?

Der er tale om massedrab

Holger Graversen skriver 15.04.2018 i
Nordjyske Stiftstidende
PALÆSTINENSERE: Lars Nielsens læserbrev (12.4.) burde efter min mening være underskrevet af den israelske ambassade.
 

Der er næppe ret mange andre, der løbende forsøger at forsvare Israels ydmygende og brutale behandling af deres medborgere, palæstinenserne.

L.N. påstår, at Israel har ret og pligt til at opretholde lov og orden, og dette overvåges af FN’s sikkerhedsråd. Dette er mildt sagt en fordrejning af sandheden.

FN har utallige gange kritiseret Israel for behandlingen af det besatte folk i et besat land. Men Israel og de fleste af Israels fortsatte “venner” er totalt lige glade med FN.

L.N. påstår ligeledes, at Israel ikke er skyld i massedrab. For mig er nedslagtning gennem mange år af hundredvis af palæstinensere bestemt massedrab.

Afslutningsvis bruger L.N. er meget dårlig sammenligning mellem de cirka to millioner palæstinensere i Israel og de 600-700 bosættere på Vestbredden. De to millioner boede der jo, da området blev delt i 1947 mellem Israel og Palæstina. Bosætterne har med militærhjælp tilranet sig deres bosættelser.

L.N. burde tale med nogle af de mange ngo’ere fra Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors m.fl., som mange gange har fortalt om den ydmygende og umenneskelige behandling af palæstinenserne. Jeg selv har også oplevet det ved selvsyn.

Flere fejl og misforståelser

Lars Nielsen skriver 12.04.2018 i Nordjyske Stiftstidende
ISRAEL: Holger Graversen kommenterer (11.4.) forholdet mellem israelere og palæstinensere. Indlægget indeholder en række fejl og har derfor meget passende titlen “Manglende forståelse”.

For det første skriver H.G., at palæstinenserne er udsat for umenneskelig behandling. Hertil er at bemærke, at Israel har pligt til at opretholde lov og orden på Vestbredden. Det medfører, at Israel har ret til at bruge magt over for palæstinensere, der forbryder sig mod lov og orden.

Dette sker under nøje overvågning fra FN’s Sikkerhedsråd, som med mellemrum påtaler, når Israel går over stregen. Men der er langt fra tale om massedrab, sådan som H.G. skriver. Ifølge Human Rights Watch’ rapport for 2018 døde der i alt 42 palæstinensere på Vestbredden i peroden fra 1. januar til 6. november. Det er 42 for mange, men tallet ville have været langt lavere, hvis Selvstyret undlod at udbetale løbende pensioner til alle palæstinensere, der sidder i israelsk fængsel, samt efterkommere efter dræbte palæstinensere.

H.G. skriver desuden, at befolkningen i Gaza er spærret inde, men glemmer at oplyse, at den af Ægypten og Israel gennemførte blokade er fuldstændig lovlig. Han glemmer også at oplyse, at Gaza løbende modtager forsyninger gennem Israel, som bl.a. er blevet misbrugt til at bygge tunneler ind under grænsen til Israel, ligesom Hamas fortsat modtager raketter fra Iran via Sinaihalvøen. Det er denne fortsatte aggression mod Israel, som gør blokaden nødvendig.

Desuden hævder H.G., at Israel kun har ret til det område, som det fik tildelt af FN i 1947, men det er forkert. Sikkerhedsrådet har ved i 1967 ved resolution 242 pålagt de arabiske stater at anerkende Israel og anerkende Israels ret til at leve i fred bag sikre og internationalt anerkendte grænser. Til gengæld skal Israel afstå land, som det har besat under seksdageskrigen i 1967. D.v.s., at Israel som minimum har ret til det areal, det har behersket siden 1949 og muligvis mere, hvis det er nødvendigt for Israels sikkerhed.

Herudover pålægger resolutionen Israel og araberne at finde en retfærdig løsning på den palæstinensiske flygtningesituation.

Siden 1967 har Sikkerhedsrådet ved adskillige lejligheder påtalt, at Israel opretter bosættelser på Vestbredden, men det hindrer altså ikke, at disse områder ved en fredsslutning bliver en del af Israel, hvis det er nødvendigt for Israels sikkerhed. Der er herudover ingen lov, der forbyder, at de 600.000 bosættere på Vestbredden kan fortsætte med at bo i palæstinensiske områder efter en fredsslutning. Til sammenligning bor der omkring 2.000.000 palæstinensere i Israel, og de fleste af dem er oven i købet israelske statsborgere.

Manglende forståelse

Holger Graversen skriver 11.04.2018 i Nordjyske Stiftstidende

PALÆSTINENSERE: Det er trist at læse et indlæg om Israel-Palæstina-konflikten, hvor man forsøger at forsvare Israels umenneskelige behandling af et besat folk, palæstinenserne med en gang religionshistorie, jvf. indlægget “Alene fred er vejen frem” (5.4.). Der var ikke et ord om lokalbefolkningens indespærring i Gaza, ikke et ord om Israels selvtægt med tyveri af palæstinensernes jord, ikke et ord om den ydmygende behandling af de undertrykte medmennesker i øvrigt.

Der var derimod en del om Israels ret til at eksistere og ret til at forsvare “eget territorium”.

Selvfølgelig har Israel ret til at eksistere, som vedtaget af FN i 1947. Dette er også for længst accepteret af palæstinensernes øverste politiske organer. Kun meget få rabiate har ikke opgivet at få hele det gamle område tilbage.

Og selvfølgelig har Israel ret til at forsvare deres nye stat. Men Israel har aldrig accepteret at ville nøjes med den del af området, som landet fik tildelt af FN. Israelske historikere har fundet dokumenter, der klart viser, at Israel har ønsket en løbende uddrivelse af palæstinenserne fra hele Israel/Palæstina-området. Dette ses i dag tydeligst i Østjerusalem.

Alt i alt må det siges, at omtalte læserbrevs forfatter mangler total forståelse for den aktuelle situation i området, som fortsat går hårdt ud over palæstinenserne med massemord på et besat folk.

Udviklingen strider i høj grad imod verdenssamfundets lov og orden, imod stort set alle menneskerettigheder. Men så længe USA holder hånden over Israel, nu med en uduelig løgner ved roret, ja, så har alle andre åbenbart helt opgivet at stoppe den jødiske egoistiske udvikling.

Jeg håber, nogle - også journalister - kan se parodien i Danmarks hjælp til optrapningen af en ny kold krig pga. Ruslands genforening med Krim-halvøen.